HAZU: Okrugli stol na temu Turističke koncesije na pomorskom dobru
22.11.2022.

HAZU: Okrugli stol na temu Turističke koncesije na pomorskom dobru

Znanstveno vijeće za turizam i prostor i Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Institutom za turizam i Geografskim odsjekom PMF-a Sveučilišta u Zagrebu organizirali su okrugli stol na temu Turističke koncesije na pomorskom dobru koji je održan u ponedjeljak, 21. studenog u Knjižnici HAZU.

 

Cilj okruglog stola bio je potaknuti znanstveni i stručni diskurs usmjeren na ovu iznimno važnu i osjetljivu društvenu temu te oblikovati preporuke za javnu raspravu o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u pripremi.

 

Detaljnije pročitajte ovdje: portal Turizmoteka