Održan 9. Transnacionalni sastanak partnera na projektu ERASMUS+: DIGICULT
28.12.2023.

Održan 9. Transnacionalni sastanak partnera na projektu ERASMUS+: DIGICULT

U petak 15.12.2023. održan je 9. Transnacionalni sastanak partnera na projektu Erasmus+: DigiCult. Na sastanku je sudjelovalo 8 partnera i razgovaralo se o stvaranju digitalne igre, koja bi bila ishod projekta. U ime Instituta za turizam na sastanku su sudjelovale Ives Vodanović Lukić i Diana Baus.