Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Studija optimalizacije prometnih tokova na cestovnoj mreži Grada Zagreba


Područje istraživnja : Turizam prostor i promet

Voditelj projekta : Dr. sc. Davor Krasić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : Grad Zagreb


Suradnici


Grad Zagreb je, kao naručitelj Studije, odredio 19 velikih nerealiziranih projekata i studijskih prijedloga iz domene cestovne infrastrukture, koje je bilo potrebno ponovo valorizirati kako bi se odredili prioriteti realizacije u razdoblju koje je pred nama. Ponovna valorizacija tih projekata temeljila se na zajedničkim okvirnim ciljevima koje je postavila Europska unija kroz svoje prometne politike u urbanim područjima, kao i nacionalna prometna strategija Republike Hrvatske.
Studija je razrađena je kroz 11 poglavlja koje prethode zaključnom poglavlju.
U analitičkom dijelu Studije detaljno je obrađeno sljedeće:
•    postojeća prometna ponuda (cestovna mreža, mreža javnog prometa, mreža biciklističkih staza i ITS rješenja),
•    postojeća prometna potražnja (tokovi vozila na cestovnoj mreži, tokovi putnika u javnom prometu i biciklistički tokovi),
•    postojeća raspoloživa dokumentacija: prometne studije i prometni projekti  temeljem kojih je definirano 19 velikih projekata cestovne infrastrukture za koje će se napraviti ponovna valorizacija.
Nakon razrade dvaju scenarija razvoja prometnog sustava grada Zagreba, pristupilo se višekriterijskom vrednovanju (8 kriterija) projekata. Višekriterijsko vrednovanje je za nekoliko projekta potpomognuto i rezultatima simulacije primjenom prometnog modela.
Konceptualno rješenje nadogradnje postojeće cestovne mreže grada Zagreba, nakon provedene evaluacije, sastojalo se u grupiranju projekata u 4 skupine prema prioritetu realizacije:
1.    prioritet za realizaciju,
2.    prioritet za realizaciju,
3.    prioritet za realizaciju,
te četvrta grupa s projektima koji se do daljnjega ne predlažu za realizaciju. Napravljen je i dinamički plan realizacije projekata do 2036. godine.