Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

EUSAIR thematic steering group for pillar 4 sustainable tourism: desk research report on stakeholder analysis and inventory of tourism resources


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj :


Suradnici

Istraživači: Hrvoje Carić, Peter Mackelworth, Zrinka Marušić


Metodologija korištena u ovom radu uključivala je upitnik, desk istraživanje, analizu dionika i procjenu raspoloživih resursa u odnosu na gore navedene ciljeve u kontekstu EUSAIR. Na temelju povratnih informacija iz TSG4, osmišljen je i dostavljen članovima 'Upitnik za praćenje i evaluaciju'. Do 20. prosinca 2018. dobivene su povratne informacije od sedam od osam zemalja. Italija nije mogla dostaviti odgovore kako je prvobitno planirano i nada se da će to učiniti do lipnja 2019. godine.
U dokumentu su prikazani su rezultati istraživanja, pregled relevantnih programa, projekata i institucija za koje se smatralo da imaju postojeće ili potencijalne korelacije s ciljevima EUSAIR TSG4. Konačno, ovaj dokument predstavlja sintezu nalaza iz studije i odražava nedostatke i potencijalne buduće aktivnosti potrebne za razjašnjenje trenutnog i budućeg statusa održivog turizma u EUSAIR-u.