Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj: TOMAS Nautika Jahting 2017.


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj :


Suradnici

Istraživači: Siniša Horak, Zrinka Marušić, Ivan Sever

Vanjski suradnici: Ipsos d.o.o.


Istraživanje TOMAS NAUTIKA Jahting 2017. ili, punim nazivom, „Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj“ je primarno istraživanje temeljeno na prikupljanju podataka izravno od gostiju-nautičara. Provodi se kontinuirano od 2001. godine, a u ljeto 2017. provedeno je peti put (2001., 2004., 2007., 2012. i 2017.), i to uz potporu Ministarstva turizma Republike Hrvatske i u okviru izrade projekta Satelitski račun turizma RH za 2016. godinu: Razvoj statističke osnove i procjena unutarnje turističke potrošnje. Metode provođenja istraživanja TOMAS NAUTIKA Jahting 2017. temelje se na općim metodama istraživanja TOMAS prilagođenim segmentu nautičke potražnje i predstavljaju preduvjet dobivanja pouzdanih i reprezentativnih procjena obilježja nautičke potražnje u Hrvatskoj.  
Sadržaj istraživanja TOMAS NAUTIKA Jahting 2017. obuhvaća: sociodemografski profil nautičara, glavna obilježja plovidbe i boravka u marinama i lukama otvorenim za javni promet, aktivnosti nautičara za vrijeme plovidbe i boravka u destinacijama na kopnu i otocima, izdatke nautičara i strukturu izdataka, glavne prednosti i slabosti nautičke i ukupne hrvatske turističke ponude te ocjenu konkurentnosti nautičke i ukupne hrvatske turističke ponude u odnosu na konkurentne inozemne nautičke destinacije.
Strukturirani upitnik, kao instrument prikupljanja podataka, je preveden na jedanaest jezika. Podaci su se od ispitanika-nautičara prikupljali osobnim intervjuom uz pomoć prijenosnih računala (CAPI). U istraživanju se koristio stratificirani slučajni uzorak, a stratumi su bili: vlasništvo plovila, mjeseci i zemlje porijekla nautičara. U 2017. godini istraživanje je provedeno na uzorku od 1.666 nautičara iz 14 glavnih emitivnih zemalja, od srpnja do listopada 2017., u 25 marina i 8 luka otvorenih za javni promet.
Rezultati istraživanja objavljeni su u istoimenoj e-knjizi u izdanju Instituta za turizam. U knjizi su, osim opisa metoda istraživanja, glavnih rezultata i promjena u odnosu na 2012. godinu, u tablicama, na hrvatskom i engleskom jeziku, prikazana sva obilježja potražnje u 2017. godini prema vlasništvu plovila, zemlji porijekla nautičara (posebno za nautičare u čarteru i sve ostale) te prema dužini plovila.