Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci, KK.1.1.01.0037. Projekt 2: Strateški i marketinški plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Sanda Čorak

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj : Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja, Rijeka


Suradnici


U Uvodu se navode pristup izradi plana kao i ciljevi i struktura dokumenta.  Plan započinje s analizom dionika i relevantnih planskih dokumenata da bi se potom načinila analiza postojećeg stanja u kojoj se prikazuje i analiza turističe i procjena potražnje lokalnog stanovnihštva kao i analiza relevantnih turitičkih trendova. Nakon analize primjera dobre prakse (izabranih 6 uspješnih muzeja) i detektiranih faktora uspjeha muzeja izrađena je Strategija marketinga (analiza prednosti i slabosti, marketinška vizija, ciljevi marketinga i ciljna tržišta). Važno poglavlje dokumenta je Strategija tržišnog pozicioniranja kao i komunikacijska strategija, a dokument završava s Akcijskim planom u kome su jasno naznačeni svi koraci koje muzej mora poduzeti kako bi ostvario svoje glavne ciljeve, a to su postizanje vće prepoznatljviosti, povećanje broja posjetitelja kao i povećanje udjela vlastitih prihoda u ukupnima.