Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Procjena ukupne potrošnje generirane 'Adventom u Zagrebu' u 2016. godini


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2017.

Naručitelj : TZ Grada Zagreba


Suradnici

Istraživači: Sanda Čorak, Siniša Horak, Neven Ivandić, Lana Knapić, Zrinka Marušić, Ivan Sever


Potrošnja generirana 'Adventom' je novonastala potrošnja koja je rezultat odgovarajuće ponude na 'Adventu', odnosno ona potrošnja koje ne bi bilo da nema 'Adventa'. Potrošnju generiranu 'Adventom' čini (1) potrošnja na lokacijama 'Adventa' za sve posjetitelje na tim lokacijama te (2) potrošnja izvan lokacija 'Adventa' (smještaj, trgovina, restorani i barovi izvan lokacija 'Adventa', kultura, lokalni prijevoz i ostalo) za posjetitelje Zagreba čiji je dolazak motiviran posjetom 'Adventu'. Za potrebe procjene ukupne potrošnje generirane 'Adventom' provedena su dva primarna istraživanja (ankete) i korišteno je nekoliko relevantnih i pouzdanih sekundarnih izvora podataka. Ukupna potrošnja generirana 'Adventom' u Zagrebu procijenjena je u rasponu od 390 milijuna do 438 milijuna kuna. Rezultati ukazuju na važnost 'Adventa' za Zagreb, prije svega kroz ostvarenu potrošnju posjetitelja, ali isto tako pružaju i osnovicu za precizniji izračun ukupnih učinaka 'Adventa' na gospodarstvo grada, uključujući i posredne pozitivne učinke na imidž grada i buduće turističke nove i/ili ponovljene dolaske. Nadalje, rezultati pružaju i alat kreatorima raznovrsnih događanja tijekom 'Adventa' za unapređenje ponude i povećanje potrošnje.