Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Strategija razvoja inovativnog turizma grada Šibenika 2015.-2020.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : TZ grada Šibenika


Suradnici


Projekt polazi od sagledavanja analize stanja turizma u području grada Šibenika te tržišnih trendova. Potom se izvodi SWOT matrica. Nakon toga slijedi strategija u kojoj se definira vizija, ciljevi razvoja, prostorno-programski koncet te inovativni turistčiki proizvodi. Slijedi marketinka strategija gdje se definiraju tržišta, komunikacijske aktivnostgi i e-marketing aktivnosti. Dokument završava akcijskim planom u kojem je opisan 31 projekt. Poseban prilog je "Grad Šibenik - Slika Grada". Za potrebe projekta provedeno je 8 radnica u gradu Šibeniku s dionicima u turizmu.