Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : Varaždinska županija


Suradnici


Na temelju postojećih značajki resursno-atrakcijske osnove i obilježja turizma na području Varaždinske županije uspostavljena je osnova za  valoriziranje mogućih scenarija razvoja te postavljanje vizije, atributa konkurentnog turističkog brend-koncepta i ciljeva te strategije koja je razrađena u programskoj/proizvodnoj i prostornoj koncepciji razvoja turizma. Postavljen strateški okvir činio je, potom, okvir za  za definiranje projekta operacionalizacije strateških smjernica u razdoblju do 2025. godine, odnosno prepoznavanje turističkih razvojnih projekata u domeni privatnog i javnog sektora te kreiranje strateškog okvira za privlačenje potencijalnih investitora