Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Razvoj metodologije i pružanje konzultantskih usluga tijekom provođenja istraživanja Stavovi i potrošnja turista u Crnoj Gori


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2013.

Naručitelj : Nacionalna turistička organizacija Crne Gore & Cooperative Housing Foundation (CHF) International


Suradnici

Istraživači: Sanda Čorak, Neven Ivandić, Miljenko Marušić, Ivan Sever


Zadatak i uloga Instituta u ovom istraživačkom projektu su prijenos znanja i prilagodba metoda istraživanja TOMAS specifičnim obilježjima turističke potražnje u Crnoj Gori i specifičnim potrebama Nacionalne turističke organizacije Crne Gore kao Naručitelja koji su definirani na radionici provedenoj u Crnoj Gori. Postavljanje metodologije istraživanja odnosilo se, prije svega, na definiranje sadržaja istraživanja i instrumenta istraživanja (upitnika), određivanje populacije i obuhvata istraživanja, dizajn i alokaciju upitnika te ponderiranje rezultata. Isko prvotno planirano u 2013. godini, istraživanje je provedeno u 2014. godini.