Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj: TOMAS Nautika Jachting 2012


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2012.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici


Istraživanje TOMAS NAUTIKA Jahting 2012. ili, punim nazivom, „Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj“ je primarno istraživanje temeljeno na prikupljanju podataka izravno od gostiju-nautičara. Provodi se kontinuirano od 2001. godine, a u ljeto 2012. provedeno je četvrti put (2001., 2004., 2007. i 2012.). Metode provođenja istraživanja TOMAS NAUTIKA Jahting 2012. temelje se na općim metodama istraživanja TOMAS prilagođenim segmentu nautičke potražnje i predstavljaju preduvjet dobivanja pouzdanih i reprezentativnih procjena obilježja nautičke potražnje u Hrvatskoj.  
Sadržaj istraživanja TOMAS NAUTIKA Jahting 2012. obuhvaća:
- sociodemografski profil nautičara koji posjećuju Hrvatsku u ljetnom razdoblju
- glavna obilježja plovidbe i boravka u marinama i lukama otvorenim za javni promet
- aktivnosti nautičara za vrijeme plovidbe i boravka u destinacijama na kopnu i otocima
- izdaci nautičara i struktura izdataka
- glavne prednosti i slabosti nautičke i ukupne hrvatske turističke ponude te
- konkurentnost nautičke i ukupne hrvatske turističke ponude u odnosu na konkurentne inozemne nautičke destinacije.
Upitnik, kao instrument prikupljanja podataka, je tiskan na jednom arku papira A3 formata, na jedanaest jezika. Podaci su se od ispitanika-nautičara prikupljali osobnim intervjuom.
U istraživanju se koristio stratificirani slučajni uzorak. Prvi stratum bio je vlasništvo plovila, odnosno dizajnirana su dva uzorka: uzorak za nautičare u hrvatskom čarteru i uzorak za nautičare na plovilima u ostalim oblicima vlasništva. Osim vlasništva plovila, stratumi su bili mjeseci (lipanj do listopad) te zemlje porijekla nautičara (Hrvatska, Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Velika Britanija, Češka, Francuska, Poljska, Slovačka, Nizozemska, Švedska i Rusija).
U 2012. godini anketirano je ukupno 2.171 ispitanika-nautičara u razdoblju od lipnja do listopada. Anketiranje je provedeno u 25 marina i 8 luka otvorenih za javni promet duž obale i na otocima. Udio ispitanika u čarteru iznosi 49%. Usporedba strukture uzorka i ostvarenog prometa ukazuje na reprezentativnost uzorka za promatranu populaciju s obzirom na vrstu i duljinu plovila te zemlju porijekla nautičara u čarteru.    
Rezultati istraživanja objavljeni su u istoimenoj knjizi u izdanju Instituta za turizam. U knjizi su, osim opisa metoda istraživanja, glavnih rezultata i promjena u odnosu na 2007. godinu, u tablicama, na hrvatskom i engleskom jeziku, prikazani cjeloviti rezultati istraživanja. Sva obilježja potražnje obuhvaćena istraživanjem TOMAS NAUTIKA Jahting 2012. analizirana su prema vlasništvu plovila, zemlji porijekla nautičara (posebno za nautičare u čarteru i sve ostale) te prema dužini plovila.