1. sastanak Internog znanstvenog projekta Aktiviranje kulturne baštine u Turizmu- AKULTUR
29.1.2024.

1. sastanak Internog znanstvenog projekta Aktiviranje kulturne baštine u Turizmu- AKULTUR

Održan je 1. Sastanak Inetrnog zananstvenog projekta Aktiviranje kulturne bštine u turizmu Hrvatske: AKULTUR. Na sastanku su se međusobno upoznali članovi tima sa sadržajem i ciljevima projekta. Također su razmatrane mogućnosti  suradnje u tri tematska područja te su razmatrana prostorna područja za provođenje projekta.