19.10.2019.
25.10.2019.

19.10.2019.

U Gorskom kotaru u Mrkoplju održan je III. skup "Mrkopalj - mjesto zdravog življenja 19.10.2019." u organizaciji Akademije medicinskih znanosti, Odbora za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje, Turističke zajednice općine Mrkopalj i Udruge Croatia incognita. Na navedenom skupu dr. Jasenka Kranjčević iz Instituta za turizam održala je predavanje "Turizam Gorskog kotara - crtice iz turističke promidžbe između dvaju svjetskih ratova" na kojem su prezentirani oglasi i plakati tog vremena. Skup je popraćen objavljenim zbornikom radova.