24.12.2019.
24.12.2019.

24.12.2019.

Kolege Hrvoje Carić, Goran Kos i Ana Pandža Kučević objavili su znanstveni rad u časopisu Prostor koji se bavi metodologijom za procjenu i izbor lokacije kongresnog centra na temelju AHP metode.

Rad možete preuzeti na ovoj POVEZNICI.