Doc.dr.sc. J. Kranjčević objavila rad: Turistički kampovi i montažni objekti zagrebačkog Jugomonta u Istri i na Kvarneru pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća
2.1.2024.

Doc.dr.sc. J. Kranjčević objavila rad: Turistički kampovi i montažni objekti zagrebačkog Jugomonta u Istri i na Kvarneru pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća

Na kraju 2023. objavljen je rad Tamare Bjažić Klarin i Jasenke Kranjčević: Turistički kampovi i montažni objekti zagrebačkog Jugomonta u Istri i na Kvarneru pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća u  časopisu Arc Adriatica.

Rad je dostupan na linku https://hrcak.srce.hr/clanak/451886