Dostupno novo TOMAS istraživanje: Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS Hrvatska 2022./2023.
19.12.2023.

Dostupno novo TOMAS istraživanje: Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS Hrvatska 2022./2023.

Na našim stranicama, pod TOMAS istraživanja dostupna je nova knjiga s rezultatima istraživanja Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS Hrvatska 2022./2023. Istraživanje je financirano od Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatske turističke zajednice, a obuhvaća obilježja, stavove i potrošnju turista u Hrvatskoj. Knjiga je dostupna na hrvatskom jeziku, sa sažetkom i tablicama na engleskom jeziku.