Dr.sc. Nora Mustać sudjelovala na konferenciji "3rd Workshop on the Comparative Economics of South East Europe"
29.4.2024.

Dr.sc. Nora Mustać sudjelovala na konferenciji "3rd Workshop on the Comparative Economics of South East Europe"

Dr.sc. Nora Mustać sudjelovala je u Beogradu na Ekonomskom fakultetu na konferenciji "3rd Workshop on the Comparative Economics of SEE" sa radom "The role of tourism in the new perspectives of growth in SEE". Konferenciju/radionicu su organizirali Ekonomski fakultet u Beogradu, EACES i LSEE a održala se 25.-26.04.2024. 

3rd Workshop on the Comparative Economics of South East Europe je dvodnevna konferencija na kojoj su izlagani i diskutirani radovi iz područja komparativne ekonomske analize ekonomija Jugoistočne Europe. Više o konferenciji dostupno je na poveznici. Serija radionica predstavlja forum za prezentaciju istraživanja o svim aspektima ekonomske tranzicije i europskih integracija u jugoistočnoj Europi.

Rad kolegice Mustać daje pregled novih teorija ekonomskog rasta, od održivog, zelenog rasta i teorija koje optimistično gledaju na ekonomski rast, do de-growtha (hrvatski: od-rast) i teorija koje u potpunosti odbacuju rast u cilju očuvanja okoliša. U tom kontekstu, naglašena je važnosti turizma za ekonomski rast zemalja Jugoistočne Europe, ali i njegov negativni utjecaj na okoliš.