Objavljen je novi WOS Journal Citation Report, časopis Tourism ušao je u Q2, novi IF je 2.0
20.6.2024.

Objavljen je novi WOS Journal Citation Report, časopis Tourism ušao je u Q2, novi IF je 2.0

Objavljen je novi Web of Science Journal Citation Report prema kojemu je naš časopis Tourism: An International Interdisciplinary Journal po prvi puta svrstan u drugi kvartil (Q2), sa faktorom odjeka (impact factor, IF) od 2.0. 

Prije dva tjedna je objavljeno i rangiranje Scopus baze, koje nas također svrstava u Q2, sa Cite Score-om od 3.1.

Časopis je tako na prvom mjestu u konkurenciji svih hrvatskih časopisa drušveno-humanističkog područja, te se sve više afirmira i na međunarodnoj razini. 

Ovi pokazatelji osobito su dobri jer nismo dio mreže velikih izdavača i jedan smo od dva časopisa tog ranga u svijetu koji ne naplaćuje bilo kakve naknade autorima ili čitateljima (Platinum Open Access).

 

Novi broj časopisa Tourism Vol.72(3) dostupan je na ovoj poveznici.