U Kući Europe održan je seminar na temu "Nisko-ugljične inicijative u turizmu"
Vidi galeriju  
24.1.2024.

U Kući Europe održan je seminar na temu "Nisko-ugljične inicijative u turizmu"

23.01.2024. u Kući Europe održan je seminar Nisko-ugljične inicijative u turizmu. Seminar je u sklopu ERASMUS+ projekta VINCI - Low Carbon Tourism, na kojem s Instituta za turizam aktivno sudjeluju dr.sc. Hrvoje Carić i dr.sc. Sanela Grujo Vrkljan.

Uvodno predavanje o međuodnosu klimatskih promjena i turizma održala je dr.sc. Izidora Marković Vukadin, a dr.sc. Hrvoje Carić govorio je o ugljičnom otisku, politikama EU i globalno, digitalnim alatima i studijama slučaja na temu nisko-ugljičnog turizma.
Predavanje dr.sc. Sanela Grujo Vrkljan bilo je na temu obrazovanja kao pokretača odgovornog turizma i prezentiranja priručnika za edukatore/mentore i prijedloga kurikuluma na temu nisko-ugljičnog turizma.

 

Sadržajma o kojima se govorilo na seminaru možete pristupiti registracijom na https://www.vinci.eumecb.com/ bez naknade.