Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

REWARD - Zadržavanje i privlačenje radnika sa znanjima i vještinama potrebnim za regionalni razvoj


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Renata TOMLJENOVIĆ

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 04/2024 - 03/2027

Naručitelj :


Suradnici


Projekt je financiran kroz program Interreg Europe. Partneri na projektu su regije South Savo (Finska), Medio Tejo (Portugal), Sardinija (Italija), Western Region (Irska), Trnava (Slovačka), Mazovia (Poljska) i Pardubice (Češka). Institut za turizam je savjetodavni partner.

Opći cilj projekta je unaprijediti regionalne politike i programe za zadržavanje i privlačenje radnika sa znanjima i vještinama potrebnim za regionalni razvoj. Projektom će se identificirati, analizirati, diseminirati i transferirati dobre prakse među regionalnim akterima politike u četiri komplementarna područja povezana s zadržavanjem i privlačenjem visoko kvalificiranih ljudi. Specifični ciljevi su stoga:

·         Poboljšati učinkovitost suradnje između sveučilišta i industrije kako bi se zadržali studenti po završetku školovanja.

·         Podržati poduzetništvo i povećati poslovnu podršku za stvaranje novih radnih mjesta.

·         Poboljšati mjere koje povećavaju kvalitetu života i potiču regionalnu privlačnost.

Prilagoditi se novim oblicima rada (npr. digitalni nomadi, rad na daljinu).