Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske

 

 

Početak projekta: 2022. godina
Završetak projekta: 2026. godina

 

Financira Europska Unija - NextGenerationEU

 

Novosti:

Prosinac 2023.

11. prosinac 2023.

Na poziv grčkog Ministarstva turizma, Zrinka Marušić sudjelovala je, u okviru 28. konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 28), na panelu pod nazivom Razgovor s istraživačkom zajednicom. Zrinka je predstavila aktivnosti Instituta na mjerenju održivosti turizma, od istraživanja TOMAS i opservatorija CROSTO do projekta pod okriljem Ministarstva turizma i sporta pod nazivom Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske. Prezentacija je dostupna ovdje.

 

Rujan 2023.

U rujnu 2023. godine završena je izrada dokumenta Uspostavljanje metodološkog okvira Sustava satelitskih računa održivosti turizma Republike Hrvatske (Element 2.): (i) Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske (NUTS-1, HR0) – Metodološki okvir, te (ii) Regionalni satelitski računi održivosti turizma Republike Hrvatske – Metodološki okvir. Dokument je dostupan ovdje.

 

Polazeći od definiranog projektnog zadatka te odgovarajući na metodološke izazove, dokumentom se  detaljno razrađuje metodološki okvir Sustava satelitskih računa održivosti turizma Republike Hrvatske s naglaskom na Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske (NUTS-1, HR0) te regionalne satelitske račune održivosti turizma Republike Hrvatske. Metodološki okvir predstavljen je u pet poveznih poglavlja koja sukcesivno prikazuju razvoj metodološkog okvira usporednog i povezanog sagledavanja ekonomskih i okolišnih učinaka turizma nadopunjenog i specifičnim aspektima društvene održivosti. U prvom poglavlju prikazan je polazišni metodološki okvir Sustava satelitskih računa održivosti turizma kojeg čini nacionalno i regionalno računovodstvo, nacionalni i regionalni satelitski račun turizma kao i sustav okolišno-gospodarskog računovodstva. Dobiveni uvid u ključne odrednice međunarodno harmoniziranog metodološkog okvira analize utjecaja turizma na nacionalnoj i regionalnoj razini, podloga su za ocjenu, u drugom poglavlju, relevantnosti sekundarnih izvora podataka u RH za izgradnju sustava računa održivosti turizma iz perspektive nacionalnih i regionalnih računa. Treće poglavlje usmjereno je na razradu metodološkog okvira Satelitskog računa održivosti turizma Republike Hrvatske, a sadrži detaljan prikaz svih njegovih računa uključujući prikaz izvora te metoda procjene pojedinih elemenata svih 11 računa/tablica. Važan dio poglavlja je i uspostavljeni sustav ekonomskih, okolišnih te ekonomsko-okolišnih makroagregata turizma. Slijedeći metodološki okvir Satelitskog računa održivosti turizma Republike Hrvatske u četvrtom poglavlju prikazan je pristup izradi regionalnih satelitskih računa održivosti turizma na načelima regionalizacije. Poglavlje tako sadrži sintezu pojedinih računa kao i razradu regionalnih makroagregata. Peto poglavlje je zaključno poglavlje.

Dokument Uspostavljanje metodološkog okvira Sustava satelitskih računa održivosti turizma Republike Hrvatske odobrila je Europska komisija nakon izvršenog pregleda.

 

Kao član ekspertne skupine za mjerenje održivosti turizma (MST - Measuring the Sustainability of Tourism) pod okriljem Svjetske turističke organizacije (UNWTO), Zrinka Marušić je sudjelovala na četvrtom sastanku ekspertne skupine održanom u Marbelli (Španjolska) 19. i 20. rujna ove godine (https://www.unwto.org/events/meeting-of-the-expert-group-on-measuring-the-sustainability-of-tourism). Na sastanku je prezentirala iskustva i izazove u mjerenju održivosti turizma u Hrvatskoj u okviru projekta Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske. Prezentacija pod naslovom 'Measuring tourism sustainability for policy: Development of MST methodological framework in Croatia' je na sljedećoj poveznici.

 

Travanj 2023.

20. travnja

Kao pozvani izlagač, dr. sc. Neven Ivandić održao je 18. travnja 2023. godine u Parizu prezentaciju pod nazivom Tourism Sustainability Satellite Account (TSSA) for Croatia - Case study na OECD 6th session of the Working Party on Tourism Statistics, AGENDA ITEM 5: Improving the evidence base for sustainable tourism development - linking TSA and Environmental Account framework.

 

Ožujak 2023.

2. ožujka

U Zagrebu je od 28.02.2023 do 02.03.2023. godine održana radionica na temu: Razvoj regionalnog turističkog satelitskog računa održivog turizma (TSSA). Radionica je održana u sklopu Instrumenta tehničke podrške (Structural Reform Support Program, TSI 83268) kojim upravlja Opća uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM), u suorganizaciji s OECD-om, TAIEX-om, Ministarstvom turizma i sporta i Institutom za turizam.
 
Svrha treće tehničke radionice je bila razviti strategije i identificirati akcije za razvoj regionalnih TSA i regionalnih TSSA. Fokus radionice je bio na  istraživanju različitih pristupa, procjenu izvedivosti metoda za provedbu regionalnog T(S)SA u Hrvatskoj i pronalaženje rješenja za rješavanje nedostataka podataka. Na radionici su sudjelovali stručnjaci iz akademskih i ststističkih institucija Grčke, Finske i Španjolske, kao predstavnici DZS-a, MINTS-a, Instituta za turizam, Sveučilišta u Splitu (EFST), Zagrebu (EFZG) i Dubrovniku.
 

Veljača 2023.

23. veljače

U okviru trećeg UNWTO INSTO INSIGHTS webinara pod nazivom „Measurement in the field of water management at destination level“ Zrinka Marušić je predstavila iskustva i aktivnosti Instituta za turizam na mjerenju i upravljanju potrošnjom vode u turizmu u Hrvatskoj. Osim aktivnosti u okviru CROSTO opservatorija, predstavljen je i projekt Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske (TSSA) koji se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

 

Prezentacija je dostupna na poveznici: Measuring water consumption and wastewater production; enhancing monitoring through TSSA

 

15. veljače

U okviru 8. godišnje konferencije Market Intelligence Group (MIG) i Marketing Group (MKG), radnih skupina Europske putničke komisije (ETC), u Zagrebu je, u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i TZ grada Zagreba, Zrinka Marušić predstavila aktivnosti i iskustva Instituta za turizam na mjerenju održivosti turizma u Hrvatskoj. Predstavljena su istraživanja i aktivnosti koja se provode u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH i Hrvatskom turističkom zajednicom (istraživanje TOMAS i Hrvatski opservatorij održivog turizma CROSTO), a naglasak je bio na predstavljanju projekta Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske (TSSA) koji se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

 

Prezentacija je dostupna na poveznici: Measuring sustainability of tourism in Croatia

 

Siječanj 2023.

U Zagrebu je od 17. do 20.1.2023. godine održana radionica na temu: Računi održivosti turizma i mjerenje – tokovi energije, emisije stakleničkih plinova, tokovi vode, kruti otpad. Radionica je održana u sklopu Instrumenta tehničke podrške (Structural Reform Support Program, TSI 83268) kojim upravlja Opća uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM), u suorganizaciji s OECD-om, TAIEX-om,  Ministarstvom turizma i sporta i Institutom za turizam.

 

Cilj radionice bila je razmjena znanja, omogućavanje međusobnog učenja i izgradnja kapaciteta za razvoj i provedbu Satelitskog računa održivog turizma (TSSA). Radionica je bila usmjerena pronalaženje rješenja i rješavanje pitanja o računima održivosti i mjerenju s posebnim fokusom na tokove energije, emisije stakleničkih plinova, tokove vode i kruti otpad. Također je cilj bio jačanje kapaciteta za učinkovitu provedbu i korištenje Satelitskog računa održivosti turizma.

 

 


Prosinac 2022.

13. prosinca

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva Gospodarstva i održivog razvoja, 13. prosinca 2022. godine, na Plitvičkim jezerima, održan je sastanak na temu: Satelitski račun održivog turizma RH i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Na sastanku je ravnateljima i stručnim službama Nacionalnih parkova i Parkova prirode, dr. sc. Izidora Marković Vukadin prezentirala Sustav održivih računa turizma RH i potrebu za razmjenom podataka te mogućnosti razvoja ekoturističkih proizvoda u zaštićenim područjima prirode na primjeru Destimed+ projekta.

 

Prezentacije su dostupne na poveznicama:

Sustav računa održivog turizma RH i potreba za razmjenom podataka

Razvoj ekoturističkog proizvoda u zaštićenim područjima prirode, primjer Destimed+ projekta

 

Studeni 2022.

30. studenoga

Na International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), koju su u Zagrebu 30. studenog i 1. prosinca 2022. godine organizirali Ekonomski fakultet u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Dr. sc. Neven Ivandić prezentirao je rad pod nazivom Measuring the sustainability of Tourism: Transition from Tourism Satellite Account (TSA) to Tourism Sustainability Satellite Account

 

Sažetak rada dostupan je na sljedećoj poveznici:
Book of abstracts of the International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED) Zagreb, 30 November - 1 December 2022

 

7. studenoga

7. i 8. studenoga 2022. godine je na Institutu za turizam OECD održao radionicu Technical workshop: Integration of TSA and SEEA za projekt Razvoj Turistickog održivog satelitskog računa (TSSA) za Republiku Hrvatsku (Development of a Tourism Sustainability Satellite Account for Croatia), na kojem Institut za turizam, u suradnji Ministarstvom turizma i sporta, među prvima u Europi radi analizu održivog turizma.

 

Projekt zahtjeva široku bazu podataka o održivom razvoju u turizmu, što je trenutno veliki izazov, ali i poticaj za naše znanstvenike i stručnjake. Na radionici su sudjelovali i ostali europski stručnjaci koji su podijelili svoje ideje: Statistics Austria, Statistics Finland te Državni zavod za statistiku RH.

 

Cijelu Agendu radionica pogledajte ovdje: Agenda radionice Technical workshop: Integration of TSA and SEEA

 

Listopad 2022.

24. listopad

Institut za turizam dostavio je Ministarstvu turizma i sporta 24. listopada 2022. godine, sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, radnu inačicu dokumenta: Analiza i priprema podloga za provedbu potrebnih primarnih istraživanja.

 

6. listopad

U sklopu programa 'Održiva budućnost turizma – predstavljanje Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine' koji je, kao sastavni dio 'Dana hrvatskog turizma 2022.', održan 6. listopada 2022. godine, Neven Ivandić sudjelovao je u panelu „Hrvatska - predvodnik u održivom turizmu?“. Fokus panela bio je na jačanju prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije održivog turizma, a poseban naglasak stavljen je i na predstavljanje važnosti i modela izrade sustava satelitskih računa održivosti turizma Republike Hrvatske.

 

Kolovoz 2022.

Završena je izrada dokumenta Studija izvedivosti uspostavljanja Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske s akcijskim planom koji predstavlja prvi element provedbe 'Sporazuma o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti'. Dokumentom se, nakon uvodnih razmatranja, u šest poglavlja razrađuju odrednice metodološkog polazišta Sustava uključujući račune okoliša, račune turizma te regionalne račune. Naglasak je stavljen na ciljeve i sastavnice Sustava kao i poveznice satelitskog računa turizma i ekonomskih računa okoliša te primjere dobre prakse. Dokument sadrži akcijski plan razvoja Sustava do 2026. godine i uvodne odrednice sustava  pokazatelja održivosti turizma.


Studija izvedivosti uspostavljanja Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske s akcijskim planom podloga je za Uspostavljanje metodološkog okvira sustava satelitskih računa održivog/održivosti turizma Republike Hrvatske kojim se zaokružuju pripremne metodološke aktivnosti na izradi satelitskog računa održivog/održivosti turizma Hrvatske.


Završetkom dokumenta, Institut je istodobno započeo aktivnosti na izradi dokumenta Analiza i priprema podloga za provedbu potrebnih primarnih istraživanja čiji se završetak očekuje se do konca listopada 2022. godine.

 

Studija izvedivosti uspostavljanja Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske s akcijskom planom.

 

Lipanj 2022.

Od potpisa 'Sporazuma o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti', Institut za turizam u procesu je provedbe pripremnih aktivnosti na izradi satelitskog računa održivog/održivosti turizma Hrvatske za 2022. godinu, koje uključuju organizaciju realizacije aktivnosti, kadrovsko popunjavanje tima te gap analizu očekivanih ekspertnih znanja i raspoloživih internih resursa. Važan segment aktivnosti uključuje i upoznavanje s raspoloživim sekundarnim izvorima podataka vezanim uz ekonomske i okolišne račune Satelitskog računa održivog/održivosti turizma RH, a izrađena je i inicijalna lista pokazatelja održivosti turizma. Jednako tako provode se i aktivnosti na pripremi potrebnih primarnih istraživanja.


Tijekom srpnja 2022. godine bit će završena izrada dokumenta Studija izvedivosti uspostavljanja sustava satelitskih računa održivog/održivosti turizma Republike Hrvatske s akcijskim planom. Pripremne aktivnosti na izradi satelitskog računa održivog/održivosti turizma Hrvatske za 2022. godinu bit će pri tome u punoj mjeri zaokružene tek uz realizaciju dokumenta Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske – metodološki okvir kao i izrađenih pripremnih podloga za provedbu potrebnih primarnih istraživanja.

 

Travanj 2022.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (https://planoporavka.gov.hr/) predviđena je provedba reforme (C 1.6) pod nazivom Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Reformu provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Institutom za turizam. Sukladno obuhvatu planirane reforme, tripartitnim 'Sporazumom o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti' između Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Instituta za turizam pokrenuta je 22.4.2022. godine izrada i uspostava Sustava satelitskih računa održivog/održivosti turizma Republike Hrvatske za 2022. godinu, s pratećim znanstvenim podlogama i analizama, koji će postati alat za upravljanje javnim politikama. Projekt Financira Europska unija – NextGenerationEU.


Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske za 2022. godinu se sastoji od Satelitskog računa održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1, HR0 razini (u daljnjem tekstu: SAT-ROT RH) te Regionalnih satelitskih računa održivosti turizma na NUTS 2 razinama (HR02, HR03, HR05 i HR06) s naglaskom na regiju Jadranske Hrvatske (NUTS-2, HR03) za koju se satelitski računi izrađuju na razini NUTS-3 regija, te definiranih indikatora održivog turizma za odabrane destinacije (u daljnjem tekstu: SAT-ROT REG).


Sporazumom je utvrđeno da je Institut za turizam obvezan izraditi dokument Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske – metodološki okvir dužan  izraditi najkasnije do 30. rujna 2023.g, a sve ostale projektne aktivnosti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.