Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformacijske uloge turizma u 21. stoljeću


Područje istraživnja : Razvoj istraživačkih metoda

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2014. - 2019.

Naručitelj :


Suradnici


Glavni cilj projekta je proučiti potencijalno transformativnu ulogu turizma u stvaranju odgovornijeg ekonomsko-društvenog sustava te razviti modele turističke prakse koji će potencirati takvu njegovu ulogu. Ovaj projekt počiva na osnovnoj premisi da turizam, kao velika ekonomska i društvena snaga, može dati značajan doprinos viziji održivog svijeta, viziji koja uključuje osobno blagostanje, društvenu pravednost i brigu o okolišu koja je ugrađena u viziju Europe 2020. za stvaranje pravednijeg i inkluzivnijeg društva i bolju kvalitetu života svih građana.

Rezultati projekta do sada su objavljeni u petnaest znanstvenih članaka. Diseminacijske aktivnosti bile se usmjerene na informiranje šire javnosti kroz nastupe na radijskim emisijama posvećenim znanosti te na znanstvenim i stručnim skupovima i okruglim stolovima. Ukupno smo sudjelovali u tri radijske emisije, na osamnaest konferencija i to uglavnom kao plenarni predavači, na dva okrugla stola kao i na prezentacijama projekta studentskoj populaciji. Međunarodnoj stručnoj javnosti  približen je projekt kroz publikaciju Svjetske turističke organizacije (UNWTO) posvećenu transformativnom turizmu. Sve to potvrđuje društvenu vrijednost i važnost
ovog projekta.