Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Turizam i hrvatsko gospodarstvo - THG


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Neven IVANDIĆ

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2024.-2027.

Naručitelj :


Suradnici


Polazeći od perspektive razvoja utemeljenog na resursima, projekt ima za cilj razvoj metodološkog okvira mjerenja doprinosa turizma na nacionalnoj i regionalnoj razini. Na temelju pristupa nacionalnih računa i satelitskog računa turizma, projektom se unapređuju metode mjerenja specifičnih aspekata turističke aktivnosti iz perspektive turističkih proizvoda te pružatelja usluga. Poseban fokus projekta vezan je uz ljudski kapital te se tržište rada istražuje u odnosu na turističke aktivnosti i spram faktora motivacije zapošljavanja i zadovoljstva na radnom mjestu u ugostiteljstvu. Osim stohastičkih metoda koje se koriste u analizi tržišta rada, istraživanje lanaca vrijednosti turističkih djelatnosti, prije svega odnosa turizma i poljoprivrede u globalnim lancima vrijednosti, temelji se i na determinističkim metodama kao što je input-output analiza.

 

Detalje i novosti o projektu pogledajte na poveznici: Turizam i hrvatsko gospodarstvo