Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Učinkovitost mjera prilagodbe i ublažavanja učinaka klimatskih promjena u turizmu - COMMITMENT


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2024.-2027.

Naručitelj :


Suradnici


Odnos između klimatskih promjena i turizma složen je i višedimenzionalan, uključuje i izravne i neizravne učinke. U sklopu projekta provesti će se mješoviti istraživački pristup s osnovnim ciljem utvrđivanja utjecaja i hazarda koje klimatske promjene imaju na turizam, te utvrđivanja razine otpornosti  odabranih destinacija na iste. Istraživanjem će se strukturirati veze između navedene tri varijable, te odgovarajućih mjera adaptacije i mitigacije koje su planirane i /ili implementirane na razini destinacije ili poduzetnika u turizmu u destinaciji. Navedeno će se testirati u tri destinacije: obalnoj (Grad Krk), destinaciji ZP (Plitvička jezera) i kontinentalnoj  destinaciji (Sv. Martin na Muri).

 

Detalje i novosti o projektu pogledajte na poveznici: Učinkovitost mjera prilagodbe i ublažavanja učinaka klimatskih promjena u turizmu