Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Specijalisti kulturne baštine i atraktivnog životnog okoliša - SPE.C.H.A.L.E.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Sanda Čorak

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 09/2018.-08/2021.

Naručitelj :


Suradnici


Cilj i kratki sadržaj projekta:

  • Doprinijeti podizanju svijesti o važnosti europske kulturne baštine kroz obrazovanje, formalno i neformalno učenje, u kontekstu Europske godine kulturne baštine 2018;
  • Poticati aktivnosti koje podržavaju razvoj vještina, socijalnu uključenost, kritičko razmišljanje i nove participativne i interkulturalne pristupe nasljeđu, kao i obrazovne inicijative usmjerene na poticanje interkulturalnog dijaloga;
  • Stvaranje inovativnog treninga kako bi se potaknuo razvoj stručnjaka za kulturnu baštinu i atraktivan životni okoliš;
  • Postizanje profesionalnog razvoja odraslih, prije svega onih s niskim kvalifi kacijama i / ili nezaposlenih, razvojem korisnih alata i metoda, poboljšanjem ponude visokokvalitetnih mogućnosti učenja i vrednovanjem neformalnog učenja i profesionalnog usmjeravanja.

 

U 2019. godini napravljena je analiza ponude različitih obrazovnih programa i seminara u Hrvatskoj na temu unapređenja kulturnog nasljeđa te razvoja turističkih proizvoda temeljenih na kulturnoj i prirodnoj baštini. Na temelju sličnih analiza iz zemalja partnera predložena su 4 edukativna modula koja će se razraditi i pilotirati u 2020. godini.