Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Aktiviranje kulturne baštine u turizmu Hrvatske – AKULTUR


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Jasenka Kranjčević dipl.ing.arh.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2024.-2027.

Naručitelj :


Suradnici


Tema ovog projektnog prijedloga jest prepoznavanje i aktiviranje resursa kulturne baštine (materijalne i nematerijalne) u turizmu čime bi se smanjio jaz između dobro etabliranih te potencijalnih turističkih atrakcija u manje razvijenim turističkim destinacijama. Pri tome, naglasak će biti na tri vrste turističkih proizvoda – vezanih uz područje: povijest turističke baštine, arhitekturu i prostorno planiranje te kreativni turizam. Projekt će rezultirati unapređenjem znanstvenih spoznaja u području razvoja kulturnog turizma na inovativnim principima akcijskog istraživanja, ali će dati i stručni doprinos u razvoju kapaciteta lokalnih dionika za razvoj i unapređenje turizma kroz aktiviranje turističke baštine u destinacijama različitog stupnja turističkog razvoja. Time će se, ujedno, povećati otpornost društvenih zajednica destinacija i pridonijeti njihovom društveno-ekonomskom i kulturnom oporavku.

 

Detalje i novosti o projektu pogledajte na poveznici: Aktiviranje kulturne baštine u turizmu Hrvatske – AKULTUR