Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Istraživanje i planiranje održive mobilnosti i turizma - IPOMIT


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Goran Kos dipl. ing. prom.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2024.-2027.

Naručitelj :


Suradnici


Prijedlog znanstvenoistraživačkog projekta Istraživanje i planiranje održive mobilnosti i turizma (IPOMIT) odnosi se na primarna istraživanja koja će se sprovesti u znanstvenom području prometa i turizma. Projekt je podijeljen u četiri grupe istraživanja u kojima se pojavljuju istraživanja cestovnih prometnih tokova i tokova turista pomoću već poznatih metoda i novih metoda istraživanja: Istraživanje cestovnih prometnih tokova u urbanim i izvanurbanim cjelinama; Istraživanje prihoda i utjecaja na okoliš kojeg generiraju turisti i jednodnevni posjetitelji u individualnom cestovnom prometu; Istraživanje putovanja i kretanja turista u destinacijama analizom big data dobivenim iz baza telekom operatora i Istraživanje tokova turističkih autobusa (povremeni prijevoz autobusa) u turističkim destinacijama i njihov utjecaj na onečišćenje okoliša.

 

Detalje i novosti o projektu pogledajte na poveznici: Istraživanje i planiranje održive mobilnosti i turizma - IPOMIT