Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Season Ready


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 09/2017. – 12/2019.

Naručitelj :


Suradnici


Projekt je financiran u sklopu programa ERASMUS+. Projekt je koordinirao Institut za turizam, trajanje projekta je 28 mjeseci (rujan 2017. - prosinac 2019.). Partneri u projektu bili su: CESIE (Italija), Confesercenti (Italija), Hrvatska obrtnička komora (Hrvatska), Olympic Training & Consulting Ltd. (Grčka) i Peloponnese Tourism Organization (Grčka).

Cilj projekta bio je razviti djelotvoran i održiv okvir za kontinuirano obrazovanje i usavršavanje u sektoru turizma i ugostiteljstva, namijenjen malim i srednjim poduzećima koja zapošljavaju sezonsko osoblje. Projekt je obuhvatio utvrđivanje stvarnih potreba poslodavaca i sezonskih radnika, osmišljavanje metodologije za osposobljavanje na radnom mjestu, izradu priručnika za mentore i sezonske radnike prilagođene obrazovnim potrebama odraslih osoba i temeljene na modularnom pristupu, testiranju metodologije te defi niranju prijedloga za daljnji razvoj održive metodologije učenja na radnom mjestu u malim i srednjim poduzećima.