Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske za 2022. godinu


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2022. - 2026.

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta RH


Suradnici


Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (https://planoporavka.gov.hr/) predviđena je provedba reforme (C 1.6) pod nazivom Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Reformu provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Institutom za turizam. Sukladno obuhvatu planirane reforme, tripartitnim 'Sporazumom o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti' između Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Instituta za turizam pokrenuta je 22.4.2022. godine izrada i uspostava Sustava satelitskih računa održivog/održivosti turizma Republike Hrvatske za 2022. godinu, s pratećim znanstvenim podlogama i analizama, koji će postati alat za upravljanje javnim politikama. Projekt Financira Europska unija – NextGenerationEU.


Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske za 2022. godinu se sastoji od Satelitskog računa održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1, HR0 razini (u daljnjem tekstu: SAT-ROT RH) te Regionalnih satelitskih računa održivosti turizma na NUTS 2 razinama (HR02, HR03, HR05 i HR06) s naglaskom na regiju Jadranske Hrvatske (NUTS-2, HR03) za koju se satelitski računi izrađuju na razini NUTS-3 regija, te definiranih indikatora održivog turizma za odabrane destinacije (u daljnjem tekstu: SAT-ROT REG).

 

Sporazumom je utvrđeno da je Institut za turizam obvezan izraditi dokument Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske – metodološki okvir dužan  izraditi najkasnije do 30. rujna 2023. godine, a sve ostale projektne aktivnosti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

 

 

 

Detalje i novosti o projektu pogledajte na poveznici: Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske