Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Rooms to VET - Podizanje kvalitete i profesionalizacija privatnih iznajmljivača u turizmu


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015. - 2017.

Naručitelj :


Suradnici


Cilj ovog projekta je unaprijediti poslovanje privatnih iznajmljivača u turizmu i ugostiteljstvu kako bi se uspješno prilagodili novonastalim promjenama u potražnji te, osobito, kapitalizirali na rastućem segmentu kulturnih kreativaca i njihovoj potražnji za smislenim, autentičnim iskustvima tijekom putovanja koje mali, privatni iznajmljivači mogu pružiti. Privatni iznajmljivači čine značajni dio smještajne ponude u zemljama europskog Sredozemlja, no marginalizirani su u turističkim razvojnim politikama, organizacijski su fragmentirani te s poteškoćama uspostavljaju lanac distribucije. U tom kontekstu, cilj je povećati konkurentnost turističkog sektora kroz povećanje razine znanja i vještina te profesionalizaciju turističke usluge koju nude privatni iznajmljivači.