Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

CORE - VET


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2014.

Naručitelj :


Suradnici

Ostali voditelji: Zrinka Marušić


Cilj CORE-VET projekta bio je osigurati strukovnu obuku i obrazovanje – i bolje mogućnosti zapošljavanja – za nekvalificirane i polukvalificirane radnike koji su nezaposleni te traže posao u turizmu i ugostiteljstvu, ili već rade u turizmu i ugostiteljstvu, ali im nedostaju osnovne vještine i kompetencije. Specifični, međusobno povezani ciljevi su:

a) Povećati radnu produktivnosti nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika te njihovu zapošljivost;

b) Ponuditi fleksibilne, interaktivne i na korisnika usmjerene e-learning platforme za nekvalificirane i polukvalificirane radnike te im stoga omogućiti unaprjeđenje vještina i poboljšanje položaja na tržištu rada;

c) Osigurati malim i srednjim poduzetnicima u turizmu, koji često u svojim poduzećima nemaju odgovarajući sustav obrazovanja i usavršavanja, obrazovni materijal koji je fleksibilan i lagan za korištenje, a koji će im omogućiti poboljšanje vještina i kompetencija svojih djelatnika te, potencijalno, povećanje produktivnosti i sposobnosti osoblja te

d) Osigurati strukovnim nastavnicima, učiteljima i mentorima suvremen, inovativan metodički pristup i obrazovne materijale prilagođene potrebama nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika.

 

U skladu s ciljevima CORE-VET projekt je realiziran kroz nekoliko faza. Počelo je s detaljnom analizom potreba, uključujući anketno istraživanje kako bi se utvrdili ključne potrebe nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika te identifikacijom, analizom i prilagodbom prenosivih sadržaja iz bivšeg Leonardo da Vinci projekta “Osnovne vještine za rad”. Sljedeći korak bio je osmišljavanje, razvoj i provedba kompletnog skupa obrazovnih alata suvremenih obrazovnih alata. Glavni rezultat projekta je vrlo manual za podučavanje osnovnih vještina i kompetencije koje su potrebne u tri zanimanja, preveden na četiri jezika (engleski, hrvatski, grčki) i pripadajuće upute za nastavnike odnosno na samostalno učenje vodič, i platforma za e-učenje prilagođena korisnicima. Definirana je i implementirana Strategija iskorištavanja/eksploatacije rezultata projekta usmjerena prvenstveno na predstavnike relevantnih ministarstava i državnih institucija koji kreiraju obrazovnu politiku te ostale dionike strukovnog obrazovanja, koji su bili uključeni u projekt kroz fokus grupe i radionice. Time su se dionici senzibilizirali o važnosti osnovnih vještina i znanja za uspjeh na radnom mjestu te, pravovremenim uključivanjem u projekt stvoreni su uvjeti za implementaciju projekta u praksi. Konzorcij projekta bio je sastavljen tako da je osam partnera uključenih u obrazovanje, osposobljavanje i savjetodavne usluge u 5 zemalja obuhvaćenih Programom cjeloživotnog  obrazovanja, posjedovalo sve vještine, znanja i iskustvo potrebne za realizaciju ovog projekta.