Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Diana Baus mag. oec.

 • Akademska naobrazba
  • 2020.- danas Doktorski studij, Ekonomski Fakultet Sveučilišta Innsbruck   
  • 2017. –The Graduate Center, City University of New York, SAD; smjer: Makroekonomija i Politička ekonomija globalizacije
  • 2015. -  Baruch College-u, City University of New York, SAD; smjer: Ekonomija
  • 2012.-   Ekonomski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2012. - Institut za anglistiku i amerikanistiku, Sveučilište u Beču, Austrija

   PROFESIONALNA NAOBRAZBA:

  • 2022. UN Akademija, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode i Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Zagreb
  • 2020. World Bank Certificate Course: Trading for Development in the Age of Global Value Chains - WDR 2020
  • 2019. World Bank Certificate Course: Investment and Finance in Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs), Washington DC, SAD
  • 2018. PRINCE2- Project Manager Certificate, Axelos, London, UK
 • Profesionalno iskustvo
  • 2019. - danas- Institut za turizam, Zagreb
   2017. - danas - The World Youth Group (NGO pri UN-u), New York, SAD
  • 2017. - pripravnički staž – UN DESA: Odjel za ekonomska i socijalna pitanja, United Nations, New York, SAD
 • Znanstveni i stručni interes
  • Makroekonomski aspekti turizma
  • Primjena kvantitativnih metoda
  • Primjena cirkularne ekonomije u turizmu
  • Transfer novih tehnologija u gospodarstvo
 • Projekti
  • Interreg Europe - Local Flavours
  • Metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora- Primorsko-goranska županija
  • Interreg Europe -  Croatia- Italy: Blutoursystem- LAG Korčula
  • Akcijski plan turizma događanja- Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
  • Interreg Mediterranean - Panoramed
  • Erasmus+: Nudge & Tourism: Nudge My Tour
  • Erasmus+: DigiCult