Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Dr. sc. Hrvoje Carić

 • Akademska naobrazba
  • Doktorat. Međusveučilišni doktorski studij Primijenjene znanosti o moru Sveučilišta Split i Dubrovnik.  Područje rada – model vrednovanja onečišćenja morskog okoliša. 2008.-2011.
  • Znanstveni magisterij. International Institute for Industrial Environmental Economics, Sveučilište Lund, Švedska.  Magistar znanosti zaštite okoliša. 1996. Dizertacija „Uvođenje čistije proizvodnje u Hrvatsku“.
  • Fakultetski studij.  Concordia College, Moorhead, MN, USA.  Fakulteti (double major): Studij okoliša (Environmental Studies) i Ekonomija (Economics). 1991.-1996.
 • Profesionalno iskustvo
  • 2006. – danas - Institut za turizam, viši znanstveni suradnik, Zagreb.
  • 2002. – 2006. - ODRAZ – održivi razvoj zajednice, Predsjednik organizacije. 
  • 1998. -2002.  - USAID, AED, Voditelj programa za održivost.
  • 1996. – 1998. - APO - Agencija za opasni otpad, Projekt Čistije proizvodnje.
  • 1995.  - REC - Regionalni centar zaštite okoliša, Predstavništvo u Hrvatskoj Asistent.
 • Znanstveni i stručni interes
  • Ekološka i okolišna ekonomija
  • Procjene Rizika, Analiza Troškova i Koristi, Analiza Tijeka Materijala, Okolišni Pokazatelji, Modeliranje Vrednovanja Zagađenja,
  • Sprječavanje onečišćenja, Čistija proizvodnja, Ekološka učinkovitost,
  • Procjena životnog ciklusa za turističke proizvode i usluge, Procjena kapaciteta za turizam, Pokazatelji održivosti destinacije, Upravljanje posjećivanjem zaštićenim područjem, Razvoj istraživanja,
  • Analiza učinkovitosti politike, proces analitičke hijerarhije.
 • Projekti
  • 2020. Key Policy Paper: Coastal and Maritime Tourism in the Mediterranean. PANORAMED - Interreg MED governance platform, koautor.
  • 2020. DestiMED PLUS project. Interreg Med. član projektnog tima za pokazatelje ekološkog turizma i održivosti.
  • 2019-2020. Plan upravljanja za UNESCO WHP Dubrovnik. Arhitektonski fakultet Zagreb. Ključni stručnjak za održivi turizam, zaštitu okoliša i nosivost. Izrada analitičkih izvještaja o trenutnom statusu WHP-a i planova provedbe u skladu s UNESCO-ovim standardima
  • 2018-2019 Report on stakeholders analysis and inventory of resources. Analiza dionika i popisu resursa. Jadranski jonski strateški stup 4. Održivi turizam. Voditelj istraživanja i prvi autor.
  • 2019. koautor izvještaja Safeguarding Marine Protected Areas in the growing Mediterranean Blue Economy. Recommendations for the cruise sector. PHAROS4MPAs projekt. https://pharos4mpas.interreg-med.eu
  • 2018. - 2019.    Usluga izrade evaluacije stanja u sustavu upravljanja NP „Krka“, analize prihvatnog kapaciteta i izrade studije upravljanja posjetiteljima (u okviru projekta naziva Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke financiranog iz okvira Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)  Voditelj projekta. Konzorcij s Institutom Ruđer Bošković, Grgurević i partneri d.o.o. i ADIPA.
  • 2017. – 2019.   NaTEF – Nautical Tourism Ecological Footprint in MPAs. Institut za turizam i Institut Ruđer Bošković provode znanstveno istraživačke aktivnosti mjerenja utjecaja brodskog prometa i nautičkog turizma na morski okoliš u okviru potpore Med PAN-a.
  • 2018. - 2019.   Izrada stručnih podloga za praćenje i procjenu specifičnih aktivnosti 4. Stupa EUSAIR-a, za Ministarstvo turizma i EU strategiju Jadransko Jonske regije. Voditelj projekta i studije:  Desk research report on stakeholders analysis and inventory of resources - Monitoring and evaluation of specific activities.
  • 2017. -  2019. ALTER ECO.  INTERREG MED. Izrada strategije i analize IT alati za upravljanje posjećivanjem UNESCO lokaliteta Dubrovnik i Lokrum.
  • 2018. Studija prihvatnih kapaciteta grada Labina za Grad Labin. Koautor.
  • 2018.  Studija opteretnih (nosivih) kapaciteta turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za Turističku zajednicu  Splitsko-dalmatinske županije. Koautor.
  • 2018.  Studija pred-izvodljivosti za određivanje lokacije Kongresnog centra Zagreb za Grad Zagreb. Voditelj projekta i koautor: Procjena optimalnost lokacija: 1. Pierottijeva (Westin). 2. Zagrebački Velesajam. Voditelj projekta
  • 2017. Analiza pitanja turizma i nosivog kapaciteta povijesne jezgre Dubrovnika za Zavod za obnovu Dubrovnika. Autor.
  • 2016. Izrada studije nosivog kapaciteta značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag. Za Javnu ustanovu DKiMA. Voditelj projekta. Provođenje istraživanja prostorno planskih, prometnih i posjetiteljskih aspekata područja radi: 1. određivanja, 2. kvantifikacije, 3. upravljanja nosivim kapacitetom.
  • 2015. EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), Europska komisija.  Savjetnik i evaluator na natječaju Konkurentnosti i održivog rasta turističkog sektora EU (Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector).
  • 2015. Europska komisija, pozvani predavač na međunarodnoj konferenciji o Kruizing turizmu (Pan-European dialogue between cruise operators, ports and coastal tourism stakeholders,  5-6 March).
  • 2015.  Projekt SEA Med -  Istraživanja trendova, stavova i zadovoljstva posjetitelja, nosivog kapaciteta te sudjelovanje u izradi Planovi održivog razvoja turizma (POT) za Parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica (Dugi otok).
  • 2015. – 2016. Akcijski plan razvoja zelenog turizma za Ministarstvo turizma. Analiza aspekata zaštite okoliša i prirode u turizmu te određivanje mjera na nacionalnoj razini.
  • 2014 – 2017.  EU Znanstveni projekt: Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services. ISCH COST Action IS1204. Analize primjene koncepta usluga ekosustava.
  • 2014. (2018) EU Znanstveni projekt: Oceans Past Platform. ISCH COST Action IS1403. Razvijanje pokazatelja za upravljanje morem i obalom.
  • 2014. (2018) Projekt uspostave Sustava pokazatelja održivog turizma prema metodologiji Europske Komisije (ETIS – European Tourism Indicator System) za dvije hrvatske destinacije.  Rad na izradi destinacijskih pokazatelja održivog turizma.
  • 2014 – 2017. Projekt ACCTA – Procjena nosivog kapaciteta turista u zaštićenim područjima. HRZZ Istraživački projekt IP-11-2013. Analiza pritisaka na okoliš uzrokovanim posjetiteljima. Uspostava socio-ekonomskih pokazatelja za NP Krka i PP Telašćica.
  • 2014. Akcijski plan razvoja nautičkog turizma za Ministarstvo turizma RH. Izrada aspekata utjecaja, mitigacije i zakonskih okvira zaštite okoliša i prirode u morskim zaštićenim područjima.
  • 2014. Studija održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj za  Lučku upravu Vukovar Autor poglavlja Analiza utjecaja riječnih krstarenja na okoliš za Lučku upravu Vukovar.
  • 2013 – 2015. Projekt Živi Dunav udruge Zeleni Osijek IPA Prekogranična suradnja HRSRB. Konzultant za izradu analize postojećih aktivnosti potencijala i trendova ekoturizma.
  • 2013 – 2014. Project Turistica.  Priprema istraživanja potencijala turističkih aktivnosti baziranima na resursima lokalnim zajednicama te organizacija i provedba 10 radionica iz područja održivog turizma.
  • 2013.     Projekt CMAB –  Istraživanje primjera dobre prakse i izrada priručnika na temu marketinga, organizacije i menađmenta turističkih događanja za doprinos održivosti.
  • 2012.-2013. Program razvoja održivog turizma Grada Malog Lošinja. Prikupljanje podataka i priprema podloga iz područja zaštite okoliša i biološke raznolikosti kako bi se detektirali rizici, indikatori, ciljevi i aktivnosti. Po prvi put u hrvatskoj su korištene metodologije UN World Tourism Organization i EU za planiranje odeživog razvoja destinacije.
  • 2011-2012.  NIP Projekt integracije u EU Natura 2000 Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Svjetske Banke. Pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razvoju ekološke mreže Natura.
  • 2010 – 2011. - Projekta  WWF-a Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u RH. Projekt financirali: Europska komisija, Fonds Francais pour l'Environment Mondial (FFEM) i MAVA fondacija. Autor Istraživanja posjetitelja Parkova prirode Lastovo i Telašćica - obilježja ponude, percepcije zaštite prirode i problema zaštite okoliša, te autor analize Aspekata utjecaja nautičkog turizma i analizom rizika.
  • 2010. Eko označavanje i certifikati zaštite okoliša za UNDP, Ministarstvo turizma, te Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva. Suradnik u izradi kriterija.
  • 2010. Akcijski plan za održivu proizvodnju i potrošnju.  Izrada mjere: Razvoj turizma u skladu s načelima održivog razvitka za Ministarstvo turizma i Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.
  • 2007. Studija turističkog prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica, za grad Crikvenicu.  Voditelj projekta, izrada metodologije i provedba preciznog izračuna nosivog kapaciteta destinacije s preporukama unapređenja.
  • 2007. Oblikovanje Bola kao jedinstvenog turističkog odredišta s Akcijskim planom, za Općinu Bol. Koautor studije i voditelj tima za izračun nosivog kapaciteta kupališnog prostora.
  • 2007. Izrada indikatora zaštite okoliša u turizmu za potrebe Agencije za zaštitu okoliša.  Koautor indikatora skupine.
  • 2006. Izrada plana edukacije: Turizam za održivi razvoj te SWOT analize: Problemi i mogućnosti unapređenja turističkih zajednica u RH za Ministarstvo turizma.
  • 2004 -2006. Kolegij Zaštita okoliša i održivi razvoj za fakultete i učilišta, Financirano od Ministarstvo zaštite okoliša i ureda Europske komisije u Zagrebu.  Autor i provoditelj nastavnog plana za VERN i tematska predavanja za Ekonomske fakultete u Zagrebu, Rijeci, i Splitu.
 • Izdvojena bibliografija
  • Mrđa A. Carić H., 2019. Models of Heritage Tourism Sustainable Planning. pp 165-180. In: Cultural Urban Heritage. The Urban Book Series. Springer, Cham10.1007/978-3-030-10612-6.
  • Carić H., Jakelić M. 2018. Informed Visitor Management in Protected Areas. Prostor 26(2018). ISSN 1330-0652. UDK | UDC  71/72 26 [2018], 1 [55], 1-216, 1-6 [2018]
  • Poljanec-Borić, S., Wertag, A. i Carić, H. 2018. The Perception of Ecosystem Services in Public Sector Domains of Health, Tourism and Environment Protection in Croatia. Sociologija i prostor, 56 (2 (211)), 119-136. https://doi.org/10.5673/sip.56.2.2
  • Carić H., 2018. Perspectives of greening tourism development-the concepts, the policies, the implementation. tourism, Zagreb. God. 66 / 2018 / Br.1.
  • Carić H., Mackelworth P.  Cruise ship environmental impacts - the perspective from the Adriatic sea. (2015) Ocean & Coastal Management. 5-Year Impact Factor: 2.029, Coverage: SCI Expanded, Zoological Record.
  • Carić H. Challenges and prospects of valuation - cruise ship pollution case. (In print) Journal of Cleaner Production. 2014. 5-Year Impact Factor: 4.088. Coverage: Current Contents, SCI Expanded.
  • Carić H., Štambuk A., Klobučar G.  Ecotoxicological risk assessment of antifouling emissions in a cruise ship port. (2015) Journal of Cleaner Production. 2014. 5-Year Impact Factor: 4.088. Coverage: Current Contents, SCI Expanded, BIOSIS Previews
  • Caric, Hrvoje. Cruise Tourism Environmental Risks. Ch in: Cruise Tourism and Society. Springer Berlin Heidelberg, 47-67, 2012.
  • Kos G., Carić H., Milojević D. Traffic Noise Reduction Through Application of Plants: Dugave, Zagreb Case. Proceedings of International Conference Green Cover of City of Zagreb with Peer review:   Croatian Academy of Arts and Sciences. , 2013. 277-283 (ISBN: 978-953-154-186-2).
  • Caric H.  Cruising tourism environmental impacts: case study of Dubrovnik, Croatia. ISSN 0749-0208 Journal of Coastal Research. Issue 61. 2011. Coverage: Current Contents, SCI, SCI Expanded, Zoological Record.
  • Caric H., Marković I.  Integrated planning of tourism as the base for sustainable development. Ch. in: Challenges of tourism management. ISBN 978-953-6145-24-9 Institute for tourism Zagreb, 2011.
  • Carić H., Klarić Z.  Research of carrying capacity – international and Croatian examples. Ch.: Challenges of tourism management. ISBN 978-953-6145-24-9 Institute for tourism Zagreb, 2011.
  • Carić H.  Direct pollution cost assessment of cruising tourism in Croatian Adriatic. Financial Theory and Practice 34 (2) 161-180. ISSN 1846-887X. Zagreb. Institute of Public Finance, 2010.
  • Mackelworth P., Carić H.  Gatekeepers of island communities: exploring the pillars of sustainable development. Environment, development and sustainability, 12(4), 463-480, 2010.
  • Carić H., Boranić Živoder S.  Role of Eco Labeling in Tourism Destination Sustainable Development, ICITE 2010, p 337-388. ISBN 987-9958-9038-2-3. Philip Noel-Baker, Sarajevo, 2010.
  • Carić H., Marković I.  Carrying capacity of “sun and sea” tourism destinations, ICITE 2010, p 431-436. ISBN 987-9958-9038-2-3. Philip Noel-Baker, Sarajevo, 2010.

   

  GOOGLE SCHOLAR

  CROSBI (CROatian Scientific BIbliography)