Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

 • Akademska naobrazba
  • 2009. – univ. spec. oec. – Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Specijalistički poslijediplomski studij poslovne ekonomije, smjer Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
  • 1989. – mag. math. – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Studij matematike, smjer inženjer matematičke informatike i statistike
 • Profesionalno iskustvo
  • 05/1997. – danas – Stručni savjetnik u znanosti, Institut za turizam
  • 03/1993. – 04/1997. – Organizator/projektant automatske obrade podataka, Državni zavod za statistiku RH
  • 02/1991. – 02/1993. – Statistički analitičar, Department of Biostatistics, Mayo Clinic and Foundation, Rochester, MN, SAD
  • 01/1990. – 01/1991. – Programer, Državni zavod za statistiku RH
 • Znanstveni i stručni interes
  • Metodologija kvantitativnih istraživanja u turizmu
  • Praćenje i mjerenje održivosti turizma i učinaka turizma na gospodarstvo
  • Analiza sustava statistike turizma
  • Metodologija vrednovanja javnog dobra u turizmu
  • Nautički turizam (jahting i kruzing)
 • Projekti
  • Istraživanja TOMAS - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj (TOMAS Hrvatska 2019; TOMAS Zdravstveni turizam 2018; TOMAS Dubrovnik 2018; TOMAS Ljeto 2017, 2014, 2010, 2007, 2004, 2001, 1997; TOMAS NAUTIKA Jahting 2017, 2012, 2007, 2004, 2001; TOMAS ZAGREB 2012, 2008, 2006, 2005, 2003, 1998; TOMAS Kulturni turizam 2008,TOMAS - Brodska kružna putovanja 2006; TOMAS Tranzit 2005)
  • Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Dubrovnika (2020.)
  • Istraživanje stavova lokalnog stanovništva prema razvoju turizma u Hrvatskoj u 2018. godini
  • Skills on Board – Soft skills for professional skippers in a changing tourism industry (ERASMUS+, 2017.-2019.)
  • Analiza plana uspostave informacijske osnove za središnji portal za razvoj turizma (2019.)
  • CROSTO – razvoj, mjerenje i praćenje indikatora održivosti razvoja turizma na regionalnoj razini
  • TRANS-TURIZAM – integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću (Hrvatska zaklada za znanost, 2014.-2018.)
  • STRENGTHS - Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in Western Balkan Countries (Hrvatska zaklada za znanost, 2014.-2018.)
  • Satelitski račun turizma RH za 2016. godinu s izračunom neizravnih i ukupnih učinaka turizma (2018.)
  • Studija opteretnih (nosivih) kapaciteta na području Splitsko-dalmatinske županije (2017.)
  • Akcijski plan razvoja golf ponude (2016.)
  • Procjena ukupne potrošnje generirane 'Adventom u Zagrebu' u 2016. godini
  • Akcijski plan razvoja nautičkog turizma (2014.)
  • Studija održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj s istraživanjem stavova i potrošnje posjetitelja s međunarodnih krstarenja Dunavom u 2013. godini (2014.)
  • Stavovi i potrošnja turista u Crnoj Gori - istraživanje gostiju u 2014.godini
  • Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske od 2020. godine (2013.)
  • Turistička aktivnost domaćeg stanovništva (2013., 2012., 2011., 2009., 2008., 2007.)
  • TOMAS FBIH 'pilot' 2010. - Stavovi i potrošnja turista u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Procjena turističke potrošnje u gradu Zagrebu u 2009. godini
  • Održivi razvoj kruzing turizma u Hrvatskoj (2007.)
 • Izdvojena bibliografija
  • Marušić, Z., Aleksić, A., Pejić Bach, M., Omazić, M.A. i Zoroja, J. (2019). Determinants of Innovation in Hotel and Travel Agency Service Industry: Impact of Information and Communication Technologies and Enterprise Readiness // Interdisciplinary description of complex systems, 17, 1-B, str. 209-225
  • Marušić, Z. i Horak, S. (2019). Perspektive održivog razvoja nautičkog turizma na Jadranu // Novi pravni režim za marine / Barbić, Jakša ; Padovan, Adriana Vincenca ; Skorupan Wolff , Vesna (ur.). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str. 25-50
  • Marušić, Z., Čorak, S. i Sever, I. (2019). Longitudinalna istraživanja turističke potražnje: primjer istraživanja TOMAS Ljeto // Istraživanje turističkih tržišta / Marušić, Mira; Prebežac, Darko; Mikulić, Josip (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb, str. 73-88.
  • Sever, I., Verbič, M. i Marušić, Z. (2018). Measuring trail users’ perception of crowding in a peri-urban nature park: A best-worst scaling experiment // URBAN FORESTRY & URBAN GREENING, 35, 202-210.
  • Marušić, Z., Sever, I., Basta, J. i Žmuk, B. (2018). Towards informed and responsible environmental management: A case study of economic valuation of natural resources in Croatia // Tourism : an international interdisciplinary journal, 66, 4; 461-475.
  • Marušić, Z., Sever, I., Čorak, S. (2017). Identifying trends in tourism demand using longitudinal survey. Evolution of Destination Planning and Strategy The Rise of Tourism in Croatia, Dwyer, Larry, Tomljenović, Renata, Čorak, Sanda (ur.). New York - London : Palgrave Macmillan, 221-243
  • Ivandić, Neven; Marušić, Zrinka (2017). Implementation of Tourism Satellite Account: Assessing the Contribution of Tourism to the Croatian Economy. Evolution of Destination Planning and Strategy The Rise of Tourism in Croatia, Dwyer, Larry, Tomljenović, Renata, Čorak, Sanda (ur.). New York - London: Palgrave Macmillan, 149-171.
  • Pejić Bach, M., Schatten, M., Marušić, Z. (2013). Data mining applications in tourism: Key word analysis. Proceedings of the 24th Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS 2013). Hunjak, Tihomir; Lovrenčić, Sandra; Tomičić, Igor (ur.).Varaždin, Croatia, 18-20 September 2013, Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, 26-32.
  • Pranić, Ljudevit; Marušić, Zrinka; Sever, Ivan (2013). Cruise passengers' experiences in coastal destinations – Floating “B&Bs” vs. floating “resorts”: A case of Croatia. Ocean & coastal management, 84, 1-12.
  • Tomljenović, R., Boranić Živoder, S., Marušić, Z. (2013). Stakeholder Support for Tourism Development. Acta Turistica, 25 (1), 73-102.
  • Marušić, Z., Sever, I., Ivandić, N. (2012). Mediterranean Cruise Itineraries and the Position of Dubrovnik, U Cruise Tourism and Society: A Socio-economic Perspective. Urednici Papathanassis, A., Lukovic, T. i Vogel, M., Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer-Verlag, 3-16.
  • Marušić, Z., Ivandić, N. (2012). Methods and implications of tourism expenditure assessment in city tourism: Zagreb case study. 11th Global Forum on Tourism Statistics, Rejkjavik, Island, 14-16.11.2012.
  • Ivandić, N., Marušić, Z., Horak, S. (2011). Mjerenje konkurentnosti turističkog proizvoda: primjer kruzing turizma i Dubrovnika. U Izazovi upravljanja destinacijom. Urednica Sanda Čorak, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, 157-177.
  • Šutalo, Ivan; Ivandić , Neven; Marušić, Zrinka (2011). Ukupan doprinos turizma gospodarstvu Hrvatske: input-output model i satelitski račun turizma. Ekonomski pregled, 62, 5-6; 267-285.
  • Pejić Bach, M., Dumičić, K., Marušić, Z. (2009). Aplication of Association Rules Method in Tourism Product Development. Proceedings of the 10th International Symposium on Operations Research – SOR'09. (Editors: L. Zadnik Stirn, J. Žerovnik, S. Drobne i A. Lisec), September 23-25, Nova Gorica, Slovenia, 565-573. ISBN:987-961-6165-30-3. (Inspec, EconLit)
  • Čorak, S., Marušić, Z. (2009). O istraživanjima TOMAS. U TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. Urednici Čorak S. i Marušić, Z. Znanstvena edicija, Institut za turizam, Zagreb, 1-10.
  • Ivandić, N., Marušić, Z. (2009). Je li sustav statistike turizma u Hrvatskoj spreman za izradu satelitskog računa turizma? Turizam, 57 (2), 185-205.
  • Marušić, Zrinka; Horak, Siniša; Tomljenović, Renata (2008). The Socio-Economic Impacts of Cruise Tourism: A Case Study of Croatian Destinations. Tourism in Marine Environments, 5, 2-3; 131-144.
  • Horak, S., Marušić, Z., Favro, S. (2006). Competitiveness of Croatian Nautical Tourism. Tourism in Marine Environments. Vol. 3, No. 2, pp. 145-161.
  • Marušić, Zrinka; Horak, Siniša; Navrud, Stale (2005). The economic value of coastal forests for tourism: A comparative study of three valuation methods. Tourism, 53 (2); 141-152.

   

  GOOGLE SCHOLAR

  CROSBI (CROatian Scientific BIbliography)