Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Ives Vodanović Lukić mag. geogr., mag. hist. art. et litt. comp.

 • Akademska naobrazba
  • 2017. – danas – Doktorski studij geografije: prostor, okoliš, regija, pejzaž na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • 2019. –  Stručni studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • 2014. –  diplomski studij Baština i turizam na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
  • 2014. –  diplomski studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • 2008. –  preddiplomski studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Profesionalno iskustvo
  • 2019. –  asistentica u Institutu za turizam, Zagreb
  • 2016. – 2019. – freelancer u kulturi i turizmu
  • 2014. – 2015. – nastavnica Likovne umjetnosti u II. gimnaziji, Zagreb
 • Znanstveni i stručni interes
  • Kulturni i kreativni turizam
  • Kreativni placemaking
  • Interpretacija baštine
  • Turizam i lokalna zajednica
  • Turizam i duhovnost
 • Projekti
  • Erasmus+ projekt Specialists in Cultural Heritage and Attractive Living Environment (SPE.C.H.A.L.E.)
  • Interreg V-A Italy-Croatia, S.LI.DES – Smart startegies for sustainable tourism in lively cultural destinations
  • Marketing plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  • Analiza i plan uspostave informacijske osnove za potrebe ustroja i razvoja Središnjeg portala za razvoj turizma
  • Strateški plan razvoja turizma Grada Omiša 2020.-2030.
 • Izdvojena bibliografija
  • Opačić, V.T., Curić, D., Jandras, M., Kutle, K., Marijan, N., Mirt, I., Perković, D., Vodanović, I. (2014): Zaštićena područja kao rekreacijske zone grada – primjer Parka prirode Medvednica, Hrvatski geografski glasnik 76/1
  • Vodanović Lukić, I. (2019): Prikaz knjige Greg Richards, Lian Duif (2018). Small Cities with Big Dreams: Creative Placemaking and Branding Strategies, Hrvatski geografski glasnik 81/2
  • Vodanović Lukić, I., Lukić, A.: Building social capital through cultural tourism product in Croatian Istria: Cultural heritage, social cohesion and place attachment, Institute for Sociology, Budimpešta, 2018.
  • Vodanović Lukić, I.: Enhancing Rural Tourism Product Using Authenticity Models: Case Study of Istria, Croatia: Sustainability of Rural Systems: Balancing Heritage and Innovation, 24th Colloquium of the International Geographical Union Commision on the Sustainability of Rural Systems, Liege, 2016.
  • Vodanović, I.: Koncept autentičnosti u turizmu – primjer projekta turizma baštine Istra InSpirit: VI. hrvatski geografski kongres, Integrativna i primijenjena istraživanja u prostoru, Trogir, 2015.
  • Vodanović, I., Rastija, P. i Jakopović, F.: Beauty is in the eye of the beholder: the visiting student's perception of Zagreb: IV. EUGEO Congress Europe, what's next? Changing Geographies and Geographies of Change, Rim, 2013.

   

  GOOGLE SCHOLAR

  CROSBI (CROatian Scientific BIbliography)