Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Dr. sc. Ivo Kunst

 • Akademska naobrazba
  • 1994 - Doktorat – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1987 – Magisterij - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1982 – Diplomirani ekonomist - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Profesionalno iskustvo
  • 10/2006 – today – Viši znanstveni suradnik
  • 04/2005 – 09/2006 – Horwath Consulting Zagreb, stariji konzultant
  • 07/1999 – 03/2005 – LURA d.d., Direktor strateškog razvoja
  • 07/1997 – 06/1999 – Zagrebačka banka d.d., Izvršni direktor investicijskog bankarstva
  • 05/1994 – 06/1997 – Horwath Consulting Zagreb, stariji konzultant/ direktor
  • 04/1983 –04./1994 – Institute for tourism, Zagreb, Mlađi istraživač / voditelj projekata
 • Znanstveni i stručni interes
  • Strateško planiranje u turizmu
  • Konkurentnost turističke destinacije
  • Destinacijski management i marketing
  • Poslovno planiranje i restrukturiranje
  • Studije izvodljivosti
  • Procjena vrijednosti, preuzimanja i spajanja
 • Projekti
  • Poželjni plan razvoja turizma poluotoka Pelješca u kontekstu izgradnje Pelješkog mosta
  • Plan razvoja turizma županije Zapadnohercegovačke
  • Plan komunikacije i marketinga turizma županije Zapadnohercegovačke
  • Strategija razvoja turizma Imotske krajine
  • Glavni plan turizma Splitsko-dalmatinske županije 2017. -2027. sa strateškim i operativnim planom marketinga turizma SDŽ
  • Studija produženja turističke sezone grada Poreča-Parenzo
  • Integrirani plan revitalizacije starogradske jezgre grada BuzetaPlan razvoja turizma klastera Neretva
  • Grad Vukovar: Strateške smjernice razvoja turizma u vremenu od 2016. do 2020. godine
  • Plan upravljanja plažama općine Orebić
  • Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
  • Strategija razvoja turizma grada Supetra od 2015. do 2020. godine
  • Akcijski plan razvoja turizma ruralnih područja RH
  • Turistički plan razvoja povijesne jezgre Orebića s posebnim naglaskom na tematsko-interpretativni okvir kapetanskih kuća
  • Strategija razvoja općine Punat
  • Utjecaj promjene autentičnog kulturnog krajobraza grada Dubrovnika kao važnog elementa identitetskog sustava na brand i imidž Grada te na uspješnost turističke destinacije
  • Masterplan turizma grada Novalja
  • Akcijski plan podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma
  • Nacionalni program razvoja malog obiteljskog hotelijerstva
  • Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja
  • Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu
  • Akcijski plan razvoja turizma na području grada ČazmeGlavni plan i strategija razvoja turizma RH do 2020. godine:
  • Plan razvoja turizma Pelješca
  • Strateški marketing i menadžment plan za destinaciju općina Jelsa
  • Turistički master plan općine Ljubuški
  • Turistički master plan za grad Slavonski Brod
  • Strategija kulturnog turizma Splitsko-dalmatinske županije – marketing strategija
  • Projekt revitalizacije etno-eko sela na području Splitsko-dalmatinske županije – Poslovno-upravljački model i studije izvodljivosti: sela Zarače, Brusje, Dol, Humac, Velo Grabje, Malo Grabje, Murvica
  • Projekt Badija – koncept najbolje uporabe i studija izvodljivosti
  • Koncept najbolje uporabe Lokaliteta Torkul na Krku
 • Izdvojena bibliografija
  • Kunst, I. (2012) Hrvatski turizam i EU integracije: prilog razvojnoj održivosti, Zagreb, Jesenski i Turk/Institut za turizam
  • Kunst, I. (2017) Image Redesign as a Tool for Safeguarding a Destination’s Market Prosperity: The Case of Dubrovnik, Sociology and Space, Vol.55 No.1 (207), 55-75
  • Mjerenje konkurentnosti turističkih destinacija primjenom Travel & Tourism Comeptiveness Indeksa - primjer Republike Hrvatske // Istraživanje turističkih tržišta/Gelo,Tomislav (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 2019. str. 323-329
  • Kunst, I. (2017) Managing Tourism Development Process in Croatia: Can European Accession Help? In Dwyer, L., Tomljenović, R. & Čorak, S: (eds) Evolution of Destination Planning and Strategy: The Rise of Tourism in Croatia, Palgrave MacMillan, pp 37 – 66
  • Tomljenović, R. & Kunst. I. (2014) From sun and sea tourism to cultural tourism – the case of Split-Dalmatia County, European Journal of Tourism Research, Vol 8 pp 83-98
  • Kunst, I. (2011) Turizam i prostor – teorija i praksa održivog razvoja. U Čorak, S. (urednik), Izazovi upravljanja turizmom, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb: 1-14.
  • Kunst, I. (2011) Upravljanje turističkom destinacijom u Hrvatskoj – ograničenja i mogućnosti. U Čorak, S. (urednik), Izazovi upravljanja turizmom, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb: 87-106.
  • Kunst, I. (2011) Viability of the public-private parthership concept in tourism, Acta Turistica, Vol. 23, No. 2, pp 175-201.
  • Kunst, I. (2011) The role of government in promoting tourism investment in selected Mediterranean countries – implications for the Republic of Croatia. Tourism and Hospitality Management, Vol. 17, No. 1, pp 115-130.
  • Kunst, I. (2011) Direktna strana ulaganja u hrvatski turizam, Turizam, Vol 50, br. 2, pp 225-241
  • Kunst, I. (2010) Hrvatsko društvo i turistički sektor u kontekstu gospodarske recesije i procesa EU integracija - scenario analiza. Turizam, Vol 58, br 1:37-58.
  • Kunst, I. (2009) Tourism destination competitiveness assessment – approach and limitations. Acta turistica, Vol 21, br. 2:129-159.
  • Kunst, I. (2008) Heritage rent – underlying theory and Croatian practice. Tourism, Vol 57, br 1:37-53.
  • Kunst, I. (2007) Croatian Tourism and EU Accession. Tourism and Hospitality Management, Volume 13, No 2:437-458.

   

  GOOGLE SCHOLAR

  CROSBI (CROatian Scientific BIbliography)