Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Dr. sc. Ksenija Tokić

 • Akademska naobrazba
  • 2015. – Dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2000. – dipl. bibl. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1987. prof. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Profesionalno iskustvo
  • 2002. – danas –Institut za turizam, Biblioteka
  • 2000.-2002. –Institut Ruđer Bošković, Knjižnica
  • Do 2000. – samostalni prevoditelj
 • Znanstveni i stručni interes
  • Uloga knjižnica u turizmu i gospodarstvu
  • Materijalna i nematerijalna kulturna baština u turizmu
  • Znanstveno komuniciranje u digitalnom okruženju
  • Informacijska pismenost vs. nepismenost
  • Bibliometrija
 • Projekti
  • Kulturna baština u turizmu - modeli održivog razvoja, 2019.-2021., voditeljica Doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević. Interni projekt
  • 2011.-2014. Selektirana bibliografija prema ključnim riječima Tour-operatori, Turističke agencije, Turistički vodiči, DMC i PCO. Zagreb: Institut za turizam
  • 2011. - Selektirana bibliografija prema ključnim riječima Tour-operatori, Turističke agencije, Turistički vodiči, DMC i PCO za razdoblje 2001-2010. Zagreb: Institut za turizam
  • 2006. - Tezaurus turizma i dokoličarskih aktivnosti. Koordinatorica hrvatskog tima Suradnja s UNWTO-om
  • 2002.-2010. - Sustav znanstvenih informacija
 • Izdvojena bibliografija
  • Tokić, K., Tokić, I., Šajatović, L., Katić, M. (2020). The contribution of public libraries to the economic development. // 9th International Scientific Symposium “Region, Entrepreneurship, Development”. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics.
  • Tokić Ksenija; Kranjčević Jasenka; Banović Đorđević Ivana. (2020). Public Libraries as Tourism Resources – the Cases of Šibenik and Osijek / International Scientific Conference  / PROCEED WITH CARE / LIVING WITH TOURISM / On Tourism and UNESCO World Heritage Sites: Exploring and overcoming the Challenges and Threats of the Emerging Conflict between Overtourism and the Safeguarding of Heritage Cities, Monuments and Landscapes / 2-5 May 2019, Croatia, Šibenik. In print.
  • Tokić, Ksenija, Tokić, Ivo. (2019). Presentation of Cultural Heritage in Libraries to Tourists // 8th International scientific symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth: Proceedings. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet.
  • Tokić, Ksenija, Tokić, Ivo (2018). Tourism potential of libraries // Tourism : An International Interdisciplinary Journal, Vol. 66, br. 4, str. 443-460.
  • Tokić, Ksenija, Kranjčević, Jasenka. (2018). Potential of Libraries as Tourist Attractions: Case Study of Croatia // 7th International scientific symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth: Proceedings / Mašek Tonković, Anka (ur.). Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, str. 913-921.
  • Tokić, Ksenija, Tokić, Ivo. (2017). Informacijska funkcija knjižnice u turizmu: studija slučaja Hrvatske // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, god. 60 br. 4, str. 125-146. SCOPUS
  • Tokić, Ksenija; Tokić, Ivo. (2017). Cultural heritage in libraries as a resource for the development of tourism: the case of eastern Croatia. // 6th International scientific symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth: Proceedings / Mašek Tonković, Anka (ur.). Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, str. 123-132.
  • Tokić, Ksenija; Tokić, Ivo. (2015). From Information Literacy toward Information Illiteracy // Information Literacy: Moving Toward Sustainability : ECIL 2015, CCIS 552 / S. Kurbanoglu, S. Spiranec et al. (ur.) (str. 179-188). Springer. DOI članka: 10.1007/978-3-319-28197-1_19.
  • Tokić, Ksenija; Tokić, Ivo. (2015). Bibliometric Analysis from the Perspective of a Croatian Tourism Journal // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), Vol. 4, br. 4, str. 927-936.
  • Tokić, Ksenija. (2014). Content Analysis of the Croatian Tourism Library Websites in Relation to the Information Literacy // Second European Conference on Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century: ECIL 2014 / S. Kurbanoglu, S. Spiranec et al. (ur.), (str. 763-773). Springer.
  • Tokić, Ksenija. (2012). Citation Analysis of the Journal TOURISM // Tourism - An International Interdisciplinary Journal, Vol. 60, br. 4, str. 447-455.
  • Tokić, Ksenija; Tokić, Ivo. (2018). Prema registru knjižničnih turističkih atrakcija // AKM 21 / gošće urednice M. Willer i I. Prgin. Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo, str. 83-100.
  • Ksenija Tokić, Ivo Tokić (2018). Uloga specijalnih i visokoškolskih knjižnica u turizmu // 15.dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica: zbornik radova.
  • Tokić, Ksenija. (2017). Knjižnice – neiskorišteni turistički resursi // AKM 20 : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Willer, M., Osrečki Jakelić, D. (ur.), str. 303-317.
  • Tokić, Ksenija. (2015). Turizam i kulturni identitet: što mogu knjižnice? (Pozvano predavanje) // Interdisciplinarni skup Očuvanje identiteta malih naroda u Europskoj uniji – pozicija i uloga knjižnica : zbornik radova / K. Krolo Žužul et al. (ur.). Split: Gradska knjižnica Marko Marulić, str. 80-91.
  • Tokić, Ksenija. (2011). Uloga knjižnica kao nositelja kulturnog identiteta u hrvatskom turizmu // 6. međunarodni skup Knjižnica – središte znanja i zabave : Knjižnice nositelji kulturnog identiteta : zbornik radova / F. Bišćan (ur.). Karlovac: Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, str. 13-20.
  • Tokić, Ksenija; Gaberc, Danijela. (2005). Partnerstvo Biblioteke Instituta za turizam i Biblioteke Zagrebačke škole za menadžment // 7. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.
  • Tokić, Ivo; Tokić, Ksenija.( 2004). Doprinos knjižničara u izdavanju znanstvenog časopisa // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 67(1-2), 71-77.
  • Tokić, Ksenija. (2004). Edukacija korisnika u Biblioteci Instituta za turizam // 5. dani specijalnoga knjižničarstva Hrvatske „Edukacija korisnika i knjižničnoga osoblja“ : zbornik radova / M. Jokić (ur.). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, str. 153-157

   

  GOOGLE SCHOLAR

  CROSBI (CROatian Scientific BIbliography)