Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Prof. dr. sc. Zoran Klarić

 • Akademska naobrazba
  • 2009. - Dr. sc. – Geografski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 2006. - Mr. sc. – Geografski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 1999. – profesor geografije - Geografski odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

   

  OSTALA NAOBRAZBA:

  • 1999. – Sustainable Tourism Development, Japanese International Cooperation Agency, Higashi Hiroshima, Japan
  • 1993. -  Tourism Planning in Protected Areas and Environmentl Interpretation, Centre for Environmental Interpretation on Manchester Metropolitan University, Manchester, UK
  • 1990. - Geography of tourism, University of Munich - Institute for Economic Geography, Munich, Germany
 • Profesionalno iskustvo
  • 2010. – danas – znanstveni savjetnik, Institut za turizam
  • 1999. – 2009. – viši znanstveni suradnik, Institut za turizam
  • 2004. – 2009. – dekan i predavač, Zagrebačka škola za menadžment
  • 1999. – 2003. – izv. profesor, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • 1985. – 1998. – znanstveni suradnik, Institut za turizam
 • Znanstveni i stručni interes
  • Međuodnos turizma i prostora
  • Planiranje u turizmu
  • Turistički prihvatni kapaciteta
  • Održivi razvoj turizma
  • Interpretacija okoliša
  • Cikloturizam
 • Projekti
  • Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta i akcijski plan grada Dubrovnika
  • Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brendiranja za razdoblje 2019- 2025
  • Poželjni razvoj turizma na poluotoku Pelješcu u kontekstu izgradnje Pelješkog mosta
  • Razvojna strategija turizma grada Hvara
  • Master plan razvoja turizma u Dolini Kardinala
  • Studija opteretnih kapaciteta na području Splitsko-dalmatinske županije
  • Strategija razvoja turizma općine Pirovac
  • Operativni planovi razvoja cikloturizma Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Požeško-slavonske županije
  • Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
  • Strategija turističkog razvoja Zagrebačke županije
  • Akcijski plan razvoja cikloturizma Republike Hrvatske
  • Glavni plan i strategija razvoja turizma RH do 2020. godine
  • Turistički potencijal Dunavskog limesa
  • Master plan razvoja turizma Vlašića za područje općine Travnik
  • The development of sustainable tourism in the Kopački rit and surrounding area
  • Razvoj turizma na području značajnog krajobraza Slunjčica
  • Strategija turističkog razvoja grada Velike Gorice s akcijskim planom
  • Strateški marketing i menadžment plan za destinaciju općina Jelsa
  • Profile of sustainability in Mediterranean tourism destinations - Case study of Rovinj (Istria)
  • Prirodna resursna osnova i razvoj turizma u regionalnom parku Mura - Drava
 • Izdvojena bibliografija
  • Kivela, Jakša; Klarić, Zoran (2017). Longitudinal assessment of the carrying capacity of a typical tourist island: Twenty years on. U Evolution of Destination Planning and Strategy: The Rise of Tourism in Croatia  (Dwyer, Larry, Tomljenović, Renata, Čorak, Sanda, ur.), 265-278. Palgrave Macmillan: New York - London.
  • Klarić, Zoran,    Bottom-up approach to classification of tourist attractions: a case study of Croatia // tourismos: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, 12 (2017), 1; 1-21
  • Klarić, Zoran. (2017). Challenges of Sustainable Tourism Development in the Mediterranean. U Mediterranean Yearbook Florensa, Senen (ur.). Barcelona: European Institute of the Mediterranean (IEMed), 261-269.
  • Klarić, Zoran Geografski aspekti teritorijalnog ustroja Hrvatske i usporedba s drugim europskim zemljama // Hrvatski geografski glasnik, 78 (2016), 2; 49-75 doi:10.21861/HGG.2016.78.02.02
  • Klarić, Zoran, Funkcija sjedišta županije i prometne veze kao čimbenici privlačnosti glavnih urbanih središta Hrvatske // Geoadria, 21 (2016), 1; 29-57
  • Marković, Izidora; Klarić, Zoran (2014). Attitudes of Local Population of Tourism Impacts on Destination Sustainability – Case of Croatia. Tourism, 19 (3), 98-110.
  • Kos, Goran; Klarić, Zoran : Feletar, Petar, Model vođenja cikloturističkih ruta na primjeru Bjelovarsko-Bilogorske županije // Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 13 (2014), 26; 76-90
  • Klarić, Zoran (2013). The Pressure on the Coastal Area as a Factor of Sustainability of Croatian Tourism. Academica Turistica, 6 (1), 61-70.
  • Carić, Hrvoje; Klarić, Zoran (2011). Istraživanja prihvatnog kapaciteta – međunarodna i hrvatska iskustva. U Izazovi upravljanja turizmom , (Čorak, Sanda, ur.). Zagreb: Institut za turizam, str. 107-121.
  • Klarić, Zoran (2008). Mediterranean Strategy for Sustainable Development - National Study for Croatia, PAP-RAC, Split.
  • Klarić, Zoran. Development Potentials of Nautical Tourism in Montenegro. // Selective Tourism: Volume: 1, Issue: 2, (2007), Page: 24-35
  • Klarić, Zoran. Geografski aspekti turističke regionalizacije svijeta prema konceptu Svjetske turističke organizacije. // Hrvatski geografski glasnik. 67 (2005.), 2; 39-62
  • Klarić, Zoran. Promjene u važnosti pomorskih djelatnosti u svijetu na kraju drugog milenija. // Pomorstvo – ; Journal of Maritime Studies. 15 (2001.) ; 177-19
  • Klarić, Zoran; Kušen, Eduard. Globalisation, sustainable development and environmental interpretation. // Tourism. 48 (2000.) , 2; 153-166
  • Klarić, Zoran; Teannaki, Tarataake. Održivi razvitak na primjeru otoka Miyajima u Japanu. // Turizam. 48 (2000.) , 1; 41-54
  • Klarić, Zoran.Impact of distance and availability of information on travel to conflict regions.. // Turizam/Tourism. 47 (1999.) , 1; 26-35
  • Klarić, Zoran. Pomorska regionalizacija svijeta. // Pomorstvo: journal of maritime studies. 13. (1999.) ; 265-280
  • Klarić, Zoran. Perspektiva održivog razvitka u turističkom sektoru. // Ekonomija/Economics: časopis za ekonomsku teoriju i politiku. 2 (1996) , 2; 253-266
  • Klarić, Zoran. Kritički osvrt na razvrstavanje turističkih mjesta u razrede // Turizam/Tourism. 5 (1993), 41; 120-127
  • Klarić, Zoran. Regionalni aspekti turizma Zapadne Njemačke kao receptivne destinacije // Turizam/Tourism. 5 (1993), 39; 140-143