Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Strategija kulturnog turizma Splitsko-dalmatinske županije


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Renata Tomljenović

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: TZ Splitsko-dalmatinske županije

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Ključni ciljevi projekta, definirani projektnim zadatkom od strane naručitelja su: a) potaknuti svijest stanovnika Splitsko-dalmatinske županije o postojanju velikog broja kulturnih subjekata u regiji; b) potaknuti razumijevanje, vrednovanje i stvaranje partnerstva između kulturnih institucija i organizacija, subjekata turističkog poslovanja kao i svih ne-turističkih poslovnih sektora te c) pokrenuti razvoj strategije kulturnog turizma, uključujući i razvoj vizualnog identiteta, upravljačkog mehanizma, turističkih proizvoda i programa u kulturi te njihovo marketinško oblikovanje.


Sadržaj projekta:
Prvi dio: Polazište za razvoj - analiza stanja
1.1. Uvod
1.2. Analiza stanja
1.3. SWOT analiza
1.4. Analiza primjera najbolje prakse
Drugi dio: Strategija razvoja kulturnog turizma
2.1. Uvod
2.2. Vizija i misija
2.3. Koncepcija razvoja
2.4. Strateški ciljevi
2.5. Organizacija razvoja
2.6. Plan implementacije
2.7. Ulaganje u kulturne programe
2.8. Akcijski plan
Treći dio: Strategija marketinga
3.1. Uvod
3.2. Marketing, promocija, distrubucija danas
3.3. Kulturno-turistički proizvodi županije
3.4. Teoretski okvir za promišljanje marketing strategije
3.5. Ciljevi marketinga
3.6. Marketing strategija
3.7. Akcijski marketing plan


Godina završetka: 2009.