Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Organizacija radionica na temu destinacijski menadžment


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: TZ Mali Lošinj

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Edukacija lokalnih interesnih skupina u učinkovitijem upravljanju turističkom destinacijom u cilju produženja turističke sezone.

Sadržaj projekta:
Projekt se sastojao od tri radionice organizirane sa predstavnicima interesnih skupina u cilju učinkovitijeg upravljanja turističkom destinacijom Nerezine, a kako bi se utjecalo na produženje turističke sezone. Na radionicama su, tijekom zajedničke moderirane rasprave, obrađivane sljedeće teme: (1) Polazišta u upravljanju turističkom destinacijom i SWOT Nerezina; (2) Marketinška strategija; (3) Akcijski plan. Nakon svake radionice proizveden je izvještaj sa zaključcima, a izvještaj sa treće radionice posvećene izradi Akcijskog plana ujedno predstavlja okvir za rad na destinacijskom menadžmentu Nerezina u razdoblju 2009.-2014. godina.

Godina završetka: 2009.