Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Program realizacije koncepta park&ride sustava


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Ph.D. Davor Krasić

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: ELIPSA S.Z. d.o.o. Zagreb

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je izraditi konzistentan koncept Park and Ride sustava javnog prijevoza u Gradu Zagrebu na temelju inozemnih iskustava i vlastitith istraživanja, primjenjujući načelo održivosti u prostornom, funkcionalnom i financijskom pogledu.

Sadržaj projekta:
Već dugi niz godina u Gradu Zagrebu spominje se potreba realizacije koncepta „Park – and – Ride“ što je engleski termin za kombinirani način prijevoza, u kojem se prvi dio putovanja obavlja osobnim automobilom a drugi dio nekim od oblika javnog prijevoza. Kontaktna točka između ova dva načina prijevoza je P&R lokacija na kojoj vozač parkira svoje vozilo i prelazi na javni prijevoz, čije stajalište mora biti u neposrednoj blizini. U ovoj studiji - programu dat je prijedlog takvog koncepta čijom bi se realizacijom Grad Zagreb ravnopravno svrstao u red europskih metropola koje su već ranije razvile sustav Park and Ride. Studija ukupno ima 13 poglavlja od kojih je Institut za turizam za naručitelja obradio 5 poglavlja.

Godina završetka: 2010.