Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Izrada Master plana razvoja turizma općine Ljubuški


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ivo Kunst

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, BiH

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Glavni cilj izrade TMP općine Ljubuški odnosi se na stvaranje dugoročno održivih tržišnih i institucionalnih preduvjeta za kontinuirano povećavanje razine kako blagostanja, tako i uvjeta života i rada cjelokupnog stanovništva projektnog područja. Ovaj generalni razvojni cilj ostvarit će se kroz a) bolju valorizaciju turističke resursno-atrakcijske osnove, b) tržišno repozicioniranje prostora općine u cjelini, odnosno pojedinih njenih karakterističnih razvojnih zona i/ili lokaliteta, c): kreiranje cjelovitog i tržišno prepoznatljivog sustava turističkih doživljaja, d) poštovanje principa dugoročno održivog razvoja, odnosno e) predlaganje razvojnih rješenja na principima socijalne pravde.

Sadržaj projekta:
Polazeći od nalaza status quo analize, dokument se fokusira na analizu resursno-atrakcijske osnove i tržišne trendove od interesa za razvoj turizma u kontitentalnom području, te na toj osnovi definira dugoročnu razvojnu viziju i strateške ciljeve turističkog razvoja općine Ljubuški. Na toj osnovi, nadalje, dokument predlaže koncepciju turističkog razvoja projektnog područja, izvodi konkretne programe za podizanje konkurentnosti, odnosno sagledava investicijske potrebe u osnovne oblike turističko-ugostiteljske ponude. Konačno, u sferi marketinga, dokumentom se predlaže optimalno tržišno pozicioniranje općine Ljubuški, definiraju se ključni proizvodi i sustav komunikacije s tržištem. Posebna je pažnja posvećena i analizi dionika budućeg razvoja turizma, organizacijskim pretpostavkama o kojima će ovisiti uspješna implementacija zaključaka TMP-a. 

Godina završetka: 2010.