Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Zaštita i unapređenje obalnih šuma – Pilot projekt edukacije lokalnog stanovništva u cilju očuvanja obalnih šuma


Research area : Ekonomski učinci turizma

Project manager : Siniša Horak

Performer :

Implementation period : 2003

Client :


Contributors


Naručitelj: Svjetska banka

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Česti šumski požari glavni su uzrok nestajanja Mediteranskih šuma u obalnom području Hrvatske. Najčešći uzrok šumskih požara na tome području je nepažnja lokalnog stanovništva tijekom poljoprivrednih radova. Usprkos stalnom povećanju broja šumskih požara, ne postoji osmišljeni i sistematski program edukacije lokalnog stanovništva niti program podizanja razine svijesti lokalnog stanovništva o potrebi očuvanja obalnih šuma od požara. Tijekom provedbe Pilot projekta, provođenjem nekoliko terenskih istraživanja procijenjeno je početno znanje lokalnog stanovništva o očuvanju šuma od požara i o sigurnom ponašanju s vatrom na otvorenom prostoru, te je osmišljen program podizanja svijesti lokalnog stanovništva temeljen na principima socijalnog marketinga i zajedništva. Program je uveden pod sloganom “JA PAZIM”. Program se sastojao od različitih aktivnosti koje su proveđene na području dviju općina (posjeti i razgovori u domaćinstvima, edukacije i prezentacije u školama i crkvi, lokalna javna događanja, distribucija promocijskih materijala na mjestima javnog okupljanja, kreiranje i emitiranje radio poruke i slično). Za svaku je aktivnost osmišljen i primjenjen plan praćenja učinaka, a u većinu je aktivnosti bilo uključeno i lokalno stanovništvo.

Sadržaj projekta:
Na temelju rezultata Pilot projekta edukacije lokalnog stanovništva u cilju očuvanja obalnih šuma osmišljen je i definiran Akcijski plan edukacijsko-promidžbenog programa za prostor pet najjužnijih obalnih županija. Većina edukacijsko-promidžbenih metoda provedena je putem lokalnih nositelja/trenera, na principu train the trainer. Za svaku metodu osmišljeno je i provedeno mjerenje učinkovitosti. Akcijski plan edukacijsko-promidžbenog programa definirao je ciljeve i pristup takvog programa, cjelovitu organizacijsku shemu provođenja programa na području pet županija tijekom trogodišnjeg razdoblja, opisao je predložene metode i aktivnosti, definirao način praćenja učinkovitosti pojedinih aktivnosti i programa u cijelosti, iskazao troškove provođenja i moguće izvore financiranja takvog programa.

Godina završetka: 2003.