Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Governing sustainable tourism in territories with high environmental value - NaTour4CChange


Research area : Strategic planning in tourism

Project manager : Ph.D. Izidora Marković Vukadin

Performer :

Implementation period : 01/2024. - 09/2026.

Client :


Contributors


Glavni cilj projekta je poboljšati održivost i povećati otpornost obalnih mediteranskih destinacija, poboljšavajući kapacitete teritorija za upravljanje turističkim gospodarstvom na lokalnoj razini kroz pristupe temeljene na ekosustavima i kapitalizirajući dvostruku ulogu prirode: kao turistički atraktivne i kao rješenje za otpornost odredišta.

 

Detalje o projektu pogledajte na poveznici: NaTour4CChange - Governing sustainable tourism in territories with high environmental value: reconnecting tourism and nature for addressing the climate crisis with an ecosystem-based approach