Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2004. godini


Research area : Tourism market research

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora

Izvođač: Institut za turizam

Cilj istraživanja:
Prikupiti informacije o tzv. Nacionalnom turizmu, koji obuhvaća domaći turizam (aktivnosti osoba s prebivalištem u zemlji koje putuju i borave u mjestima unutar zemlje, ali izvan njihovog uobičajenog okruženja) i izlazni turizam (aktivnosti osoba s prebivalištem u zemlji koje putuju i borave u mjestima izvan zemlje i izvan njihovog uobičajenog okruženja). Drugi cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, kada odlaze na putovanja, koliko ta putovanja traju i koliko troše na putovanjima.

Prostorni obuhvat: Republika Hrvatska

Vremenski obuhvat: Siječanj-prosinac 2004. godine

Metodologija istraživanja:
Radi se o omnibus istraživanju u tri kruga: prvi krug je obuhvatio turističku aktivnost domaćeg stanovništva u razdoblju siječanj-travanj, drugi u razdoblju svibanj-kolovoz, a treći u razdoblju rujan-prosinac. Sadržaj istraživanja definiran je na osnovu preporuka Europske komisije za područje turističke statistike, a obuhvaća višednevna i jednodnevna privatna i poslovna putovanja u zemlji i inozemstvu. Istraživanjem je obuhvaćeno po 1.000 ispitanika u svakom krugu.