Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Studija razvoja nautičkog turizma


Research area : Development of research methods

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Izvođači:
  • Hrvatski hidrografski institut
  • Institut za turizam
  • Urbanistički institut Hrvatske
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo

Cilj projekta:
Studija razvoja nautičkog turizma osnova je za daljnje aktivnosti na pripremi i izradi odgovarajućeg strateškog razvojnog dokumenta kao polazišta dugoročnog očuvanja raspoložive resursne osnove nautičkog turizma, planiranja njegovog razvoja, njegovog organiziranja i vođenja i konačno provedbe donesene razvojne strategije i kontrole njezinog ostvarenja.

Sadržaj projekta:
U prvom dijelu pojmovno se i sadržajno definira nautički turizam, veličina i obilježja nautičke potražnje, razvoj i stanje nautičke ponude, učinci nautičkog turizma, te se provodi SWOT analiza. U nastavku se analizira utjecaj nautičkog turizma na okoliš, prostorno-planske osnove turizma, razvojni scenariji, te se predlažu provedbene mjere. Polazeći od činjenice da je nautički turizam posebno prepoznatljiv i konkurentan hrvatski turistički proizvod, koji unatoč razvojnim dostignućima nije dosegao željenu razinu kvalitete i gospodarske valorizacije, na temelju provedenih istraživanja i ocjena stanja nautičke ponude, zakonskih, organizacijskih i drugih osnova, zaključuje se da je potrebno pristupiti izradi strategije razvoja nautičkog turizma kao provedbenoj osnovi dugoročnog održivog razvoja kao kvalitetnog, konkurentnog, sigurnog i gospodarski učinkovitog.

Godina završetka: 2007.