Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Program istraživanja podzemno – nadzemnog tračničkog sustava u gradu Zagrebu


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Ph.D. Davor Krasić

Performer :

Implementation period : 2006.

Client :


Contributors


Naručitelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

Izvođači: Fakultet prometnih znanosti, Institut za turizam i Neuron

Cilj projekta:

U kontekstu zahtjeva za rješavanjem gradskih prometnih problema Grad Zagreb je kao jedan od svojih prioriteta prihvatio izradu studijske dokumentacije za dugoročno osmišljavanje razvoja javnog prometa. S obzirom na veličinu grada i svu složenost odnosa između prostora i prometa bilo je potrebno izraditi sveobuhvatan program istraživanja razvoja novog sustava javnog prometa (podzemno – nadzemne gradske željeznice), koji bi svojim karakteristikama mogao dugoročno zadovoljiti potrebe funkcioniranja grada. Ovaj kompleksan zadatak povjeren je prometnim stručnjacima Fakulteta prometnih znanosti, Instituta za turizam  i Neurona, d. o . o.

 Sadržaj projekta:

Program istraživanja podijeljen je u 13 poglavlja u kojima su obrađene sljedeće tematske cjeline: analiza prethodno izrađenih prometnih studija, analiza prometa i prometnih rješenja u gradu Zagrebu, razvoj prometnih koridora, plan potrebnih hidroloških i geomehaničkih istraživanja, elementi prometnih objekata, usklađivanje s prostornom dokumentacijom, razvoj sustava parkiranja i korištenja javnog prometa, razvoj informacijskog sustava, procjena troškova i prijedlog modela financiranja.

Godina završetka: 2006