Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Od turizma i kulture do kulturnog turizma: Strategija razvoja


Research area : Development of research methods

Project manager : Ph.D. Renata Tomljenović

Performer :

Implementation period : 2003

Client :


Contributors


Naručitelj: Ministarstvo turizma RH

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Kao glavni ciljevi projekta postavljeni su sljedeći: stvaranje pozitivnog okružja koje će poticati razvoj kulturnog turističkog proizvoda, podizanje razine znanja o ulozi kulturnog turističkog proizvoda u turističkom i kulturnom razvoju, uspostavljanje organizacije i sustava partnerstva, usmjeravanje formiranja kulturnih turističkih proizvoda te formuliranje marketinških smjernica za sustavnu promociju i učinkovitu distribuciju kulturnog turističkog proizvoda. Projekt je postavio prioritete i ključne aktivnosti za stvaranje kulturnog turističkog proizvoda, organizacijsku strukturu te akcijski plan provođenja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Sadržaj projekta:
Nacionalna strategija razvoja kulturnog turističkog proizvoda temeljena je na nizu primarnih istraživanja, uključujući istraživanje potražnje za kulturnim proizvodima domaćeg stanovništva, istraživanju kulturnih institucija (muzeja, galerija, festivala i manifestacija) o ponudi i spremnosti uključivanja u kulturnu turističku ponudu te utvrđivanju stavova o razvoju kulturnog turizma među kulturnim i turističkim sektorom te lokalnom i regionalnom upravom putem regionalnih radionica/diskusija.

Godina završetka: 2003.