Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Strateški marketinški planovi turizma za 20 hrvatskih županija


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Performer :

Implementation period : 2000

Client :


Contributors


Naručitelj:
  • Ministarstvo turizma RH
  • Županijske turističke zajednice

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Pokrenut 1996. godine, u post-ratnom, kriznom razdoblju hrvatskog turizma, projekt je imao za osnovni cilj potaknuti i usmjeriti proces repozicioniranja hrvatske turističke ponude te etabliranja zemlje kao 'nove' konkurentne turističke destinacije. Strateški marketinški planovi u to su vrijeme u hrvatskoj turističkoj praksi predstavljali nov instrumentarij osmišljavanja i planiranja razvoja te tržišnog nastupa destinacija.

Sadržaj projekta:
Glavna područja projekta obuhvaćaju: inventarizaciju i valorizaciju turističkih resursa, izradu SWOT matrice, razradu marketinške strategije, uključujući pozicioniranje, planiranje proizvoda, razradu tržišta i promotivnih aktivnosti te, u konačnici, akcijski plan s prijedlogom i opisom razvojnih projekata u nadležnosti različitih nositelja procesa destinacijskog marketinga. Kao dokumenti koji s jedne strane čine koncepcijsku podlogu daljnjeg turističkog razvoja destinacije i njezinih turističkih proizvoda, dok su s druge strane podloga za različite promocijske aktivnosti, županijski strateški marketinški planovi turizma namijenjeni su županijskoj i lokalnoj upravi te sustavu turističkih zajednica u upravljanju i promoviranju turizma. Zacrtavajući cjelovitu viziju turističke destinacije, to su ujedno i dokumenti koji predstavljaju kvalitetnu osnovicu za usmjeravanje poduzetničkih aktivnosti.

Godina završetka: Prema interesu Županija