Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Koncept razvoja tematskog parka na lokaciji Goričan


Research area : Other areas

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: TZ Međimurske županije

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:

  • Sagledati razvojna ograničenja i faktore uspjeha poslovanja tematskih parkova.
  • Definirati konkurentski krug tematskog parka na području Međimurske županije i sagledati ključne odrednice ponude tematskih parkova u konkurentskom okruženju.
  • Definirati gravitacijsko područje tematskog parka na području Međimurske županije prema različitim razinama privlačne moći parkova.
  • Valorizirati predloženu lokaciju Goričan sa aspekta prikladnosti za razvoj tematskog parka.
  • Utvrditi plan daljnjih aktivnosti razvoja projekta tematskog parka na području Međimurske županije.

Sadržaj projekta:

Tematski/zabavni parkovi predstavljaju jednu od ključnih novostvorenih turističkih atrakcija te su izuzetno prikladni za iniciranje i/ili ubrzavanje turističke aktivnosti na kontinentalnim područjima odnosno područjima bez izrazitijih prirodnih i/ili kulturnih atrakcija međunarodne prepoznatljivosti. Svoju popularnost u Europi i svijetu temelje podjednako na sve većem rastu potražnje za proizvodima zabave i rekreacije, ali i na dobro osmišljenom sustavu atrakcija prilagođenim ponajviše obiteljima, djeci školske dobi i mladima. Kao ključni činitelji uspjeha poslovanja tematskih/zabavnih parkova prepoznati su: lokacija, dostupnost, tema, sustav atrakcija te popratni sadržaji.

Razvoj tematskih parkova prepoznat je i kao jedan od novih razvojnih iskoraka hrvatskog turizma u razdoblju do 2020. godine. Procjenjuje se, naime, da će se njihovim razvojem osigurati sljedeći strateški ciljevi: ravnomjernija disperzija turističke aktivnosti i brži razvoj turizma na kontinentu, obogaćivanje sustava doživljaja i destinacijskog lanca vrijednosti te privlačenje dodatnih potrošačkih segmenata i produljenje sezone.
Dokument uključuje analizu ključnih činitelja uspjeha za poslovanje tematskih parkova u svijetu i Europi utemeljenu je na uvidu u recentnu znanstveno-istraživačku produkciju i stručne publikacije međunarodnog karaktera te analizu lokacije koja je provedena obilaskom i detaljnim snimanjem predmetnog područja obuhvata projekta, kao i prikupljanjem i analizom relevantnih fizičkih i prostorno-planskih podataka i informacija, koji su bili javno dostupni, odnosno koje je osigurao Naručitelj. Nadalje, provedena je analiza  najbolje prakse (benchmark analiza) u zemljama relevantnog konkurentskog okružja (pozicioniranje, segmentacija potražnje, struktura osnovne i komplementarne ponude, otvorenost za posjetitelje, cijene i sl.) na osnovi javno dostupnih podatke i/ili informacija za izabrane zabavno-tematske parkove (Internet) te procijenjena potencijalne potražnje korištenjem uobičajenih pretpostavki gravitacijskih modela karakterističnih za tržište zabavno-tematskih parkova u Europi. Provedene analize osnova su za formuliranje akcijskog plana objektivnog sagledavanja smjerova realizacije izuzetno zahtjevnog i uvelike pionirskog razvojno-investicijskog projekta kakvog u Hrvatskoj još nije bilo. 


Godina završetka: 2013.